عناوین و سر فصل دروس آموزشی


- فراگیر محترم، لطفا برای دانلود سرفصل مورد نظر، فایل مربوط به هر درس را دانلود نمایید.

آشپزی تخصصی

آشپزی عمومی

اصول حفاظت و نگهبانی

انبار داری در هتل

ایمنی و بهداشت در هتل

بازاریابی و فروش در گردشگری

بهداشت و سلامت مواد غذایی

تاسیسات فنی و  مهندسی در هتلها

حسابداری و صندوق داری

خانه داری و اتاق داری هتل

راننده وسایل نقلیه

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان کوهستان

راهنمایآن و بلدهای محلی

راهنمایی چمدانبری و امور متفرقه

رزرواسیون هتل

روابط عمومی هتل

شیرینی پزی

فروش و بازاریابی در هتل

قنادی

قوانین و مقررات و ضوابط

کنترل هزینه ها در بخش غذا

لباسشویی در هتل

مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا

مدیریت پذیرش مهمان در هتل(فرانت آفیس)

مدیریت تخصصی هتل

مدیریت تشریفات و مراسم در هتل

مدیریت عمومی هتل

مدیریت فنی دفاتر

مدیریت منابع انسانی در هتل

مدیریت میهمانپذیر

مدیریت نوشیدنیها در هتل

مسوول اشپزخانه هتل

مسوول عملیات خانه داری