شرایط قبولی دانشجویان مدیریت جهانگردی

*         کلیه فارغ التحصیلان رشته های مرتبط جهانگردی اعم از رشته مدیریت جهانگردی، جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، بازاریابی گردشگری و برنامه ریزی توریسم (در مقاطع کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکترا) جهت گرفتن گواهی دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی- جهانگردی به شرط شرکت در مصاحبه ورودی، آزمون جامع پایان دوره و کسب حدنصاب قبولی در هر دو آزمون از گذراندن دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی- جهانگردی و پرداخت هزینه کامل معاف می باشند.

 

*        کلیه فارغ التحصیلان مقطع کاردانی رشته خدمات جهانگردی گرایش گشت  و سفر و جهت اخذ تاییدیه دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و طبیعت گردی به شرط شرکت در مصاحبه ورودی، آزمون جامع پایان دوره و کسب حدنصاب فبولی در هر دو آزمون از گذراندن دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و طبیعت گردی و پرداخت هزینه کامل معاف می باشند.


   * شرایط قبولی دانشجویان دارای مدارک مدیریت جهانگردی در آزمون مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی:

Ÿ    - داشتن حداقل نمره 12 در معدل کل

     Ÿ- داشتن حداقل نمره 12 در مصاحبه زبان ورودی

     - داشتن حداقل نمره 12 در زبان تخصصی آزمون جامع مدیریت دفاتر