موسسات مجری دوره های گردشگری


ردیف

نام موسسه

دوره

نام مدیر

نشانی

شماره تماس

1

سیاحان چهلستون

راهنمایان ایرانگردی- مدیریت فنی

یزدانی

اصفهان خیابان مطهری هنرستان هنرهای زیبا

09337871290

2

آوای دشتیاران

راهنمای طبیعت گردی

زارعی

اصفهان خیابان مشتاق دوم نرسیده به پل غدیر روبروی مسجد مهرآباد دبستان بشارت نور

09136412202

03112659141