اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوز
دفتر خدمات مسافرتی قدسیان معراج نور از تاریخ 1 مرداد 1398 تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید. دفتر خدمات مسافرتی مهاجر صیاد از تاریخ 1 مرداد 1398 ت...
زمان انتشار : 1398/05/02 12:25ادامه مطلب
اطلاعیه های توسعه مدیریت
-برای شرکت در مناقصات و استعلامات این اداره کل از سایت مناقصات الکترونیکی دولت استفاده نمایید.                                                                                        setadiran...
زمان انتشار : 1397/11/24 14:20ادامه مطلب
استعلامات
 هر گونه مناقصه، مزایده و استعلام خرید و خدمات این دستگاه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir انجام میشود.  ...
زمان انتشار : 1397/11/24 14:14ادامه مطلب
تازه ها
- فعال شدن تلفن گویای 09662 جهت دریافت اخبار و گزارشات مردمی در حوزه تخلفات میراث فرهنگی -شرکتهای دارای مجوز افتا جهت انجام خدم...
زمان انتشار : 1398/02/10 11:29ادامه مطلب
اطلاعیه های صنایع دستی
-سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران ،تاریخ برگزاری: 3 الی 9 شهریور ۱۳۹۸ -شرایط نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی استان ایلام در مرداد سال 98 -نهمین نمایشگاه سراسری ص...
زمان انتشار : 1398/05/26 12:47ادامه مطلب
اطلاعیه های گردشگری
رویدادهای گردشگری خارجی رویدادهای گردشگری داخلی+به همراه تقویم رویدادهای گردشگری  اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوز فعالیت ...
زمان انتشار : 1398/04/31 10:53ادامه مطلب

صفحه 1 از 1