اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوز
دفتر خدمات مسافرتی مهاجر صیاد از تاریخ 1 مرداد 1398 تا زمان رفع نواقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید.  دفتر خدمات مسافرتی شکیبا از تاریخ  18 خرداد 1398 به مدت 3 ...
زمان انتشار : 1398/05/01 11:02ادامه مطلب
اطلاعیه های توسعه مدیریت
-برای شرکت در مناقصات و استعلامات این اداره کل از سایت مناقصات الکترونیکی دولت استفاده نمایید.                                                                                        setadiran...
زمان انتشار : 1397/11/24 14:20ادامه مطلب
استعلامات
 هر گونه مناقصه، مزایده و استعلام خرید و خدمات این دستگاه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir انجام میشود.  ...
زمان انتشار : 1397/11/24 14:14ادامه مطلب
تازه ها
- فعال شدن تلفن گویای 09662 جهت دریافت اخبار و گزارشات مردمی در حوزه تخلفات میراث فرهنگی -شرکتهای دارای مجوز افتا جهت انجام خدم...
زمان انتشار : 1398/02/10 11:29ادامه مطلب
اطلاعیه های صنایع دستی
-نخستین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی، سوغات و هدایا چابهار مرداد 98 -نمایشگاه سراسری صنایع دستی زنجان ۱۳۹۸ همزمان با جشنواره ملی آش ایرانی-مرداد 98 -نمایشگاه مد ...
زمان انتشار : 1398/05/01 11:19ادامه مطلب
اطلاعیه های گردشگری
رویدادهای گردشگری خارجی رویدادهای گردشگری داخلی+به همراه تقویم رویدادهای گردشگری  اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوز فعالیت ...
زمان انتشار : 1398/04/31 10:53ادامه مطلب

صفحه 1 از 1