اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوز
دفتر خدمات مسافرتی  سفر دوستان سپاهان از تاریخ 27 خرداد 1399 تا زمان رفع نقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید. دفتر خدمات مسافرتی   رز پرواز  از ...
زمان انتشار : 1399/03/29 10:53ادامه مطلب
اطلاعیه های توسعه مدیریت
-برای شرکت در مناقصات و استعلامات این اداره کل از سایت مناقصات الکترونیکی دولت استفاده نمایید:                                                                                             ...
زمان انتشار : 1398/12/24 13:26ادامه مطلب
استعلامات
 هر گونه مناقصه، مزایده و استعلام خرید و خدمات این دستگاه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir انجام میشود.  ...
زمان انتشار : 1397/11/24 14:14ادامه مطلب
تازه ها
-الزام خود اظهاری کلیه شهروندان در طرح غربالگری سامانه زیر :(ثبت نام تمامی کارکنان در این سامانه الزامی است.)                                                                                          ...
زمان انتشار : 1399/01/05 17:33ادامه مطلب
اطلاعیه های صنایع دستی
 نمایشگاه سراسری صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ( گرگان و گنبد)-آبان 1398  دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ...
زمان انتشار : 1398/10/25 14:37ادامه مطلب
اطلاعیه های گردشگری
اطلاع رسانی-در مورد فعالیت مجازی در حوزه گردشگری اطلاعیه -تحولات در گمرکات مرزی با کشورهای همسایه اطلاعیه ممنوعیت دفاتر در طرح رجیستری تلفن همراه ...
زمان انتشار : 1399/04/30 10:12ادامه مطلب

صفحه 1 از 1