اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوز
مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی زنده رود لغو  گردید.  مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی رویای پرواز آرام لغو گردید. مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی هدی لغو گردید. مجوز ...
زمان انتشار : 1398/02/19 13:06ادامه مطلب
اطلاعیه های توسعه مدیریت
-برای شرکت در مناقصات و استعلامات این اداره کل از سایت مناقصات الکترونیکی دولت استفاده نمایید.                                                                                        setadiran...
زمان انتشار : 1397/11/24 14:20ادامه مطلب
استعلامات
 هر گونه مناقصه، مزایده و استعلام خرید و خدمات این دستگاه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir انجام میشود.  ...
زمان انتشار : 1397/11/24 14:14ادامه مطلب
تازه ها
- فعال شدن تلفن گویای 09662 جهت دریافت اخبار و گزارشات مردمی در حوزه تخلفات میراث فرهنگی -شرکتهای دارای مجوز افتا جهت انجام خدم...
زمان انتشار : 1398/02/10 11:29ادامه مطلب
اطلاعیه های صنایع دستی
-اطلاعیه ها و فایلهای راهنما در خصوص برنامه نشان ملی صنایع دستی 1398 -نمایشگاه تخصصی ظروف و صنایع دستی مرتبط با غذا در جوار پنجمین ج...
زمان انتشار : 1398/02/14 09:48ادامه مطلب
اطلاعیه های گردشگری
رویدادهای گردشگری خارجی رویدادهای گردشگری داخلی+به همراه تقویم رویدادهای گردشگری  اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوز فعالیت ...
زمان انتشار : 1398/02/08 11:25ادامه مطلب

صفحه 1 از 1