اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوز
مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی زرین سیر زنده رود لغو  گردید.  مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی شاهین مهاجر صیاد  لغو گردید. دفتر خدمات مسافرتی   اوستا گشت جم از تاریخ 28بهمن 13...
زمان انتشار : 1398/12/14 11:48ادامه مطلب
اطلاعیه های توسعه مدیریت
-برای شرکت در مناقصات و استعلامات این اداره کل از سایت مناقصات الکترونیکی دولت استفاده نمایید:                                                                                             ...
زمان انتشار : 1398/12/24 13:26ادامه مطلب
استعلامات
 هر گونه مناقصه، مزایده و استعلام خرید و خدمات این دستگاه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir انجام میشود.  ...
زمان انتشار : 1397/11/24 14:14ادامه مطلب
تازه ها
-الزام خود اظهاری کلیه شهروندان در طرح غربالگری سامانه زیر :(ثبت نام تمامی کارکنان در این سامانه الزامی است.)                                                                                          ...
زمان انتشار : 1399/01/05 17:33ادامه مطلب
اطلاعیه های صنایع دستی
 نمایشگاه سراسری صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ( گرگان و گنبد)-آبان 1398  دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ...
زمان انتشار : 1398/10/25 14:37ادامه مطلب
اطلاعیه های گردشگری
اطلاعیه فوری-تحولات در گمرکات مرزی با کشورهای همسایه اطلاعیه ممنوعیت دفاتر در طرح رجیستری تلفن همراه رویدادهای گردشگری خارجی رویدادهای گر...
زمان انتشار : 1398/12/24 13:49ادامه مطلب

صفحه 1 از 1