اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوز
دفتر خدمات مسافرتی  سیاحت ثمین سپاهان از تاریخ 29 بهمن 1399 تا 1 ماه تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید. دفتر خدمات مسافرتی  سبک بال از تاریخ 29 بهمن...
زمان انتشار : 1399/12/03 10:35ادامه مطلب
اطلاعیه های توسعه مدیریت
-برای شرکت در مناقصات و استعلامات این اداره کل از سایت مناقصات الکترونیکی دولت استفاده نمایید:                                                                                             ...
زمان انتشار : 1399/06/29 12:23ادامه مطلب
استعلامات
 هر گونه مناقصه، مزایده و استعلام خرید و خدمات این دستگاه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir انجام میشود. ...
زمان انتشار : 1399/06/29 12:38ادامه مطلب
تازه ها
-الزام خود اظهاری کلیه شهروندان در طرح غربالگری سامانه زیر :(ثبت نام تمامی کارکنان در این سامانه الزامی است.)                                                                                          ...
زمان انتشار : 1399/06/29 12:24ادامه مطلب
اطلاعیه های صنایع دستی
 نمایشگاه سراسری صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ( گرگان و گنبد)-آبان 1398  دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ...
زمان انتشار : 1399/06/29 12:25ادامه مطلب
اطلاعیه های گردشگری
اطلاع رسانی-در مورد فعالیت مجازی در حوزه گردشگری اطلاعیه -تحولات در گمرکات مرزی با کشورهای همسایه اطلاعیه ممنوعیت دفاتر در طرح رجیستری تلفن همراه ...
زمان انتشار : 1399/06/29 12:27ادامه مطلب

صفحه 1 از 1