بررسی امکان طرح مجدد پرونده ثبت جهانی محور فرهنگی و تاریخی اصفهان / ایجاد موزه صنایع دستی فاخر، گامی در راستای برند سازی گردشگری در اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:
بررسی امکان طرح مجدد پرونده ثبت جهانی محور فرهنگی و تاریخی اصفهان / ایجاد موزه صنایع دستی فاخر، گامی در راستای برند سازی گردشگری در اصفهان
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان شب گذشته در سومین نشست شورای هم اندیشی توسعه گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با ایراد سخنانی تاکید کرد: در حال بررسی طرح مجدد پرونده ثبت جهانی محور فرهنگی و تاریخی اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین محورهای تاریخی و فرهنگی جهان هستیم، همچنین طرح اولیه ایجاد موزه صنایع دستی فاخر اصفهان نیز جهت برند سازی در راستای توسعه پایدار گردشگری اصفهان در حال مطالعه است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ شب گذشته 12 دی ماه، سومین نشست شورای مشورتی توسعه صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با حضور مدیر کل، معاونین، مسئولین شهری و همچنین با حضور هنرمندان و فعالان گردشگری استان اصفهان برگزار شد.
در این نشست فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با ایراد سخنانی تاکید کرد: با برگزاری این نشستها هر قدر پیش می رویم به این نتیجه می رسیم که برگزاری این نشستها به هم اندیشی مثبتی میان مدیران اجرائی و فعالان حوزه های گردشگری و صنایع دستی انجامیده است.
او ادامه داد و گفت: با برگزاری سه نشست در طی یکماه گذشته دریافته ایم که درکی منطقی میان بخش خصوصی و بخش دولتی ایجاد شده، لذا در راستای دست یابی به توسعه پایدار باید تلاش کنیم تا رابطه ائی مستقیم در زمینه سیاستگذاری و راهکارهای اجرائی میان حوزه های مدیریت، اجرا و سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی ایجاد کنیم.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: اخذ ایده های جدید و خلاق از جمله مهمترین اهداف ما در برگزاری این نشستها است. با این وصف امروز یکی از نیازهای اساسی اصفهان در راستای "برند سازی" جهت توسعه گردشگری ایجاد موزه صنایع دستی فاخر است تا به این طریق گردشگران با ارزشهای فرهنگی و هنری اصفهان بیش از پیش آشنا شوند.
الله یاری همچنین تصریح کرد: یکی دیگر از طرحهای ما برای توسعه پایدار در اصفهان، بررسی طرح مجدد پرونده ثبت جهانی محور فرهنگی و تاریخی اصفهان است، به گونه ائی که این پرونده در کمتر از ده سال گذشته تدوین شد و از جمله دستاوردهای آن این بود که محوری تاریخی مطرح می شد که در حدود ده کیلومتر در پهنه شهر تاریخی اصفهان گسترده شده و نزدیک به 400 اثر تاریخی در کنار سایر آثار تاریخی در آن وجود دارد که همگی به ثبت ملی رسیده اند، با این وصف در صورت ثبت جهانی این محور یکی از بزرگترین محورهای فرهنگی و تاریخی شهری در فهرست میراث جهانی به ثبت می رسد.
او ادامه داد و اظهار داشت: با عنایت به اینکه به واسطه برخی سیاستها این پرونده در نزدیک به یک دهه گذشته به داوری جهت ثبت نرسید، مجددا پیگیر ثبت جهانی آن خواهیم بود.


دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1397/10/13 10:49