هرگونه برنامه ریزی در شهر سازی نوین اصفهان باید با نگاه هنرمندانه و توام با صبر و بردباری باشد/لزوم تطبیق رشد روز افزون شهر نشینی با هویت اصیل ایرانی

مدیر کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:
هرگونه برنامه ریزی در شهر سازی نوین اصفهان باید با نگاه هنرمندانه و توام با صبر و بردباری باشد/لزوم تطبیق رشد روز افزون شهر نشینی با هویت اصیل ایرانی
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ پنج شنبه ظهر در آئین اختتامیه گرامیداشت هفته شهرسازی و در جمع اساتید و پژوهشگران علوم معماری و شهرسازی اصفهان با ایراد سخنانی تاکید کرد: هرگونه برنامه ریزی در شهرسازی نوین اصفهان باید با نگاه هنرمندانه و توام با صبر و بردباری باشد، با این وصف هیچگاه نباید فراموش کنیم که در هرگونه تلاش در راستای رشد کمی و کیفی شهر نشینی نباید هویت اصیل ایرانی را فراموش کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ فریدون الله یاری در این نشست با ایراد سخنانی ضمن پاسداشت هفته شهر سازی تاکید کرد: این هفته را پاس می داریم به ویژه در شهری همانند اصفهان که یکی از الگوهای مهم شهرسازی در جهان اسلام بشمار می رود.
او در ادامه با اشاره به پیشینه شهرسازی در ایران و به ویژه اصفهان تصریح کرد: وقتی از اصفهان با چند هزار سال قدمت سخن می گوئیم از سیر یک تمدن اصیل باید سخن راند، زیرا اصفهان چه در پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی یکی از مهمترین الگوهای ما ایرانیان در راستای تکاپوی توسعه تمدنی انسان بشمار می رود.
الله یاری همچنین به توسعه شهرنشینی در فلات مرکزی ایران از هزاره هفتم قبل از میلاد حضرت مسیح(ع) اشاره کرد و گفت: در حقیقت شهر یک کالبد بزرگ است که از نظر اجتماعی و معیشتی دارای ماهیتی متفاوت با فضاهای کوچکتر خود است، با این وصف این تکاپوی اجتماعی و فرهنگی در فلات مرکزی ایران حداقل از هزاره هفتم قبل از میلاد یعنی از حدود هفت هزار سال قبل آغاز می شود، روی همین اصل ما کشوری هستیم که در ایجاد ساختار کالبدی شهر و همچنین در ایجاد ساختار تمدنی از قدمت بسیاری برخوردار هستیم.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم برنامه ریزی صحیح شهری در ساختار شهر نشینی مدرن ایران تصریح کرد: امروزه توسعه کمی شهرنشینی به ویژه در دهه های اخیر کاملا با ساختار سنتی شهر نشینی مدرن ایران و در طول تاریخ متفاوت است به گونه ائی که در حدود صد سال پیش بیش از 90 درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی می کرد، لکن در دهه های اخیر و با رشد کمی شهر نشینی، هم اکنون بیش از هفتاد درصد از جمعیت ایران در شهرها زندگی می کنند، لذا هم اکنون با موج جدید جمعیتی در شهرها مواجه هستیم که با روند گذشته کاملا متفاوت است.
او همچنین در ادامه سخنانش در همین زمینه ادامه داد و اظهار داشت : هم اینک و با توجه به رشد روز افزون شهرنشینی و نیاز به استفاده از فناوری های جدید باید دقت کنیم که میان این رشد روز افزون و حفاظت از بافت تاریخی توازن برقرار کرد، لذا هم اکنون لزوم تطبیق رشد روز افزون شهری با ویژگی های هویت اصیل ایرانی بیش از گذشته احساس می شود.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در همین راستا به تلاشهای صورت گرفته جهت حفاظت از میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته و در راستای توسعه کمی شهر نشینی به ویژه در اصفهان بسیاری از بافت ها و همچنین آثار تاریخی توسط تخریبگران آثار تاریخی به صورت ناآگاهانه ویران شد، لکن امروز بسیار خرسندیم که با تلاشهای صورت گرفته، بسیاری از این تخریبگران تغییر نگرش داده اند و به مدافعان میراث فرهنگی تبدیل شده اند، با این وصف آن تخریبهای وسیع امروز جای خود را به حساسیتهای جدی در راستای حفاظت حتی از تک تک کاشیهای مساجد تاریخی داده است که این خود جای خرسندی است.
الله یاری همچنین در باب برنامه ریزی شهری در اصفهان هم سخن راند و اظهار داشت: وقتی از برنامه ریزی شهری در اصفهان و لزوم توسعه کمی و کیفی این شهر سخن می گوئیم باید توجه داشته باشیم که ابتدا باید درباره شاخصه های تاریخی این شهر سخن برانیم، با این وصف هرگونه برنامه ریزی در شهرسازی نوین اصفهان باید با نگاهی هنرمندانه و توام با صبر و بردباری همراه باشد تا بتوان ضمن حفاظت از بافت تاریخی، نیازهای امروزی شهرنشینان را نیز شناسائی نموده و نسبت به ارائه راهکارهای مناسب برای آنها اقدام نمائیم.


دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1397/09/10 12:46