تقویم رویدادهای گردشگری روستاهای استان اصفهان با تکیه بر طبیعت، هنر، میراث ملموس و ناملموس تدوین شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:
تقویم رویدادهای گردشگری روستاهای استان اصفهان با تکیه بر طبیعت، هنر، میراث ملموس و ناملموس تدوین شود.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، روز گذشته و در آئین افتتاح رویداد علمی و فرهنگی کارآفرینی روستائی استان اصفهان با ایراد سخنانی تاکید کرد: بکوشیم تقویم گردشگری روستاهای استان اصفهان با تکیه بر طبیعت، هنر و میراث ملموس و ناملموس تدوین شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، روز گذشته 1 دی ماه، فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در این نشست با تاکید بر این نکته که مردم روستاها همواره خلاقانه در طول تاریخ حافظان فرهنگ اصیل ایرانی بوده اند عنوان کرد: در طول تاریخ و در سیر تطور تاریخ کهن ایران، مردم روستاها کارکردی خلاقانه در امتداد حیات فرهنگی ایرانیان داشته اند.
او در همین راستا ادامه داد و گفت: اگر چه روستاهای ایرانی در طول تاریخ قطب مهم ارزشهای فرهنگی و اقتصادی ایران در طول تاریخ بشمار می رفتند، لکن در یکصد سال اخیر با تغییر رویکردهای اجتماعی و توسعه شهر نشینی، بسیاری از این کارکردها از جمله فرهنگ زندگی روستانشینی و همچنین صنایع دستی اصیل روستائی به فراموشی سپرده شد.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جوان بودن گردشگری روستائی در ایران تصریح کرد: اگر بپذیریم بخش قابل توجهی از میراث ارزشمند ایرانیان در میراث ملموس و ناملموس روستائی قرار گرفته و در عین حال صنایع دستی اصیل ایرانی، از روستاها حیات خود را آغاز نموده، لذا جهت حفظ بافت تاریخی روستاها از یکسو و همچنین احیاء سنتها، آئینها و فرهنگ روستائی در کنار صنایع دستی خلاقانه روستاها باید تلاش کنیم تا این شاخصه ها را مجددا احیاء نموده و جوانان روستائی را به سوی احیاء و حضور در بازار تجارت داخلی و خارجی سوق دهیم.
الله یاری همچنین تصریح کرد: بی شک رسوخ فرهنگ مدرن چیزی به ارزشهای روستاها نمی افزاید بنابراین باید تلاش کنیم تا با تکیه بر فرهنگ اصیل روستائی تقویم رویدادهای گردشگری روستاهای استان اصفهان با تکیه بر طبیعت، هنر و میراث ملموس و ناملموس فرهنگ اصیل روستائی تدوین شود تا از این طریق بتوانیم هر روستا را صاحب یک برند معتبر نموده و به توسعه گردشگری روستائی یاری رسانی نمائیم.


دسته بندی : گردشگری
تاریخ و زمان تایید: 1397/10/02 09:15