در طرح چهار باغ عباسی بدنبال ساماندهی این مجموعه تاریخی هستیم / پیاده راه سازی چهارباغ آرمانی 50 ساله بوده است / ساماندهی محور میانی چهارباغ، با همیاری نخبگان و دوستداران میراث فرهنگی صورت می گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:
در طرح چهار باغ عباسی بدنبال ساماندهی این مجموعه تاریخی هستیم / پیاده راه سازی چهارباغ آرمانی 50 ساله بوده است / ساماندهی محور میانی چهارباغ، با همیاری نخبگان و دوستداران میراث فرهنگی صورت می گیرد.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عصر روز چهارشنبه هفته گذشته در جمع تنی چند از خبرنگاران رسانه های ملی در خصوص وضعیت طرح چهار باغ عباسی اصفهان تاکید کرد: در طرح چهار باغ عباسی به دنبال ساماندهی و نه احیاء این مجموعه تاریخی هستیم. این در حالی است که پیاده راه سازی محور چهارباغ در طرح های بالادستی توسعه شهر اصفهان از دهه 40 خورشیدی مطرح بوده و آرمانی 50 ساله است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ عصر چهارشنبه هفته گذشته 18 اردیبهشت ماه تنی چند از خبرنگاران رسانه های کشوری با فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در خصوص روند ساماندهی محور تاریخی چهار باغ عباسی دیدار کردند.
در این دیدار که با حضور معاون شهر سازی شهرداری اصفهان و تنی چند از مدیران اداره کل میراث فرهنگی استان و شهرداری اصفهان همراه بود، مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با ایراد سخنانی تاکید کرد: بی شک یکی از سرمایه های بزرگ اجتماعی در حوزه میراث فرهنگی کشور رسانه ها هستند.
فریدون الله یاری، همچنین با تقدیر از فعالیت رسانه ها در جهت ایجاد حساسیت عمومی در راستای حفاظت از میراث گران سنگ تاریخی کشورمان گفت: بدون شک ما در دهه های گذشته شاهد بودیم که اتفاقات ناگوار بسیاری در حوزه میراث فرهنگی بروز می یافت، لکن کمتر کسی از این رخدادها آگاهی می یافت، با این وصف امروز حساسیتی که در افکار عمومی در راستای صیانت از میراث فرهنگی به عنوان هویت تاریخی خویش ایجاد شده بی تردید مرهون تلاش های فرهیختگان در حوزه رسانه و اطلاع رسانی است.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه با اشاره به طرح ساماندهی محور تاریخی چهار باغ عباسی اصفهان تصریح کرد: تمامی اسناد و مدارک و شواهد حاکی است که طرح پیاده راه سازی چهار باغ از دهه 40 خورشیدی در میان مدیران شهر اصفهان مطرح بود، لذا طرح ساماندهی محور چهار باغ عباسی در دو شاخصه عمده یعنی پیاده راه سازی خیابان های چهار باغ و جمع آوری آسفالت های این خیابان و در مرحله دوم در راستای ساماندهی محور میانی این بلوار عظیم تاریخی متمرکز شده است.
الله یاری تصریح کرد: پیش از اجرای این طرح و از 5 سال گذشته همواره این بحث در میان صاحب نظران مطرح بود که با توجه به اینکه محور چهارباغ عباسی از دوره عباسی تا کنون حیات داشته و تغییرات فراوانی در آن صورت پذیرفته، کدام دوره تاریخی در آن احیاء شود و آیا باید چهار باغ عباسی به دوران صفوی باز گردد یا اینکه متناسب با تغییراتی که  در ادوار بعد در آن بروز یافته احیاء گردد.
او ادامه داد و گفت: بر این اساس، متخصصین به این نتیجه دست یافتند که با توجه به اینکه  چهار باغ عباسی خصوصا در طی 60 الی 70 سال گذشته کاملا بر اساس ایجاد بسترهای خدمات رسانی عمومی تغییر یافته و به راحتی نمی توان چهار باغ کهن را در آن احیاء کرد، طرح کنونی چهار باغ عباسی بجای احیاء گذشته این خیابان، به ساماندهی وضع موجود بپردازد، لذا بجای طرح احیاء چهار باغ عباسی، طرح ساماندهی این محور تاریخی که از 400 سال قبل تا کنون در قلب شهر اصفهان فعال بوده و تغییرات فراوانی را نیز در ادوار مختلف در این دوران تجربه نموده در دستور کار قرار گرفته است.
الله یاری همچنین تصریح کرد: با توجه به عبور مترو از چهارباغ و تجاربی که در راستای حفاظت از چهار باغ در آن طرح در طی دو دهه گذشته بدست آمد، تلاش کردیم تا با توجه به حاسیت موضوع صرفا یک طرح جهت ساماندهی این محور تاریخی مد نظر قرار نگیرد، لذا همزمان با اجرای طرح پیاده راه سازی خیابان های دو سمت چهار باغ، گمانه زنی محور میانی چهار باغ جهت بررسی تغییرات در این محور در طی 400 سال گذشته از یکسو  و شناسانی آثار به جای مانده از دوران صفوی و پس از آن اجرا شد که طی 9 مرحله گمانه زنی آثاری هر چند محدود که از تغییرات این 400 ساله مصون مانده بود در بخش اول این بلوار تاریخی یعنی از محدوده پایه های کشف شده "کاخ جهان نما" تا ورودی خیابان آمادگاه کشف شد که برخی از آنها همچون: راه آبه های تاریخی کشف شده و پایه های کاخ جهان نما تلاش شده تا در معرض دید شهروندان و گردشگران قرار گیرد و سایر آثار هم در لایه های زیرین محور میانی همچنان محفوظ باقی مانده و طرح ساماندهی با حفاظت از لایه های زیرین، بر بستر بیرونی محور میانی چهار باغ اجرا می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: با توجه با حساسیت موضوع تلاش کرده ایم تا نظارت مستمری بر طرح ساماندهی محور چهار باغ صورت گیرد، با این وصف از یکسو با همکاری پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور و شهرداری اصفهان تلاش می کنیم تا عملیات باستان شناسی در 20 درصد محور چهار باغ که تا کنون کاوش نشده بود صورت پذیرد تا بر اساس آن اطلاعاتمان از لایه های تاریخی زیرین در محور میانی تکمیل شود و از سوی دیگر به شهرداری اصفهان تاکید شده و آنها نیز پذیرفته اند که هرگونه عملیات ساماندهی به گونه ائی طراحی و اجرا شود که بر اساس شرایط، به سرعت قابل برگشت باشد تا بر اساس آن اصالت محور تاریخی چهار باغ به هیچ عنوان مخدوش نشود.
الله یاری در رابطه با ارائه طرح ساماندهی محور چهار باغ همچنین تصریح کرد: با عنایت به بزرگی این طرح و شاخص بودن محور تاریخی چهارباغ به عنوان یکی از کهن ترین و زیبا ترین بلوار های تاریخی جهان در نشست مشترک هفته هفته جاری مسئولان معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور، اداره کل میراث فرهنگی استان و شهرداری اصفهان توافق گردید تا در راستای اطلاع رسانی گام به گام به شهروندان و دوستداران میراث فرهنگی و همچنین نظارت بر فعالیت های شهرداری اصفهان به عنوان مجری طرح ساماندهی "کمیته راهبری طرح ساماندهی چهار باغ" با مشارکت مستقیم سازمان میراث فرهنگی کشور، اداره کل میراث فرهنگی استان، شهرداری اصفهان و نخبگان و صاحبنظران و همچنین تشکلهای دوستداران میراث فرهنگی تشکیل و فعالیت خود را همزمان با طرح ساماندهی آغاز نماید.


دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1398/02/21 10:47