تشدید برخورد با کلید به دستان و خانه های اجاره ای در اصفهان

تشدید برخورد با کلید به دستان و خانه های اجاره ای در اصفهان

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از تشدید برخورد بازرسان با فعالیت کلید به دستان و خانه های اجاره ای در اصفهان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل مبراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان؛ سید علی صالح درخشان امروز 6 فروردین ماه با علام این مطلب گفت:« با توجه به تشکیل کمیته تلفیقی بازرسی متشکل از کارشناسان ارشد معاونت گردشگری اداره کل و ادارات اماکن نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و دادگستری ،کار نظارت بر فعالیت خانه های اجاره ای و کلیه کلید به دستان از 28 اسفندماه آغازشد.»

او ادامه داد و گفت:«گزارشاتی دال بر فعالیت غیر قانونی کلید به دستان در برخی از مبادی ورودی شهر اصفهان در طی شبهای گذشته به دبیرخانه ستاداجرایی خدمات سفراستان ارایه شد، لذا کمیته بازرسی تلفیقی ستاد سفر اصفهان با اجرای عملیات شبانه موفق به برخورد با این عوامل شد و با دستور قضایی تا کنون، 16 خانه اجاره ای که به صورت غیر قانونی اقدام به پذیرش گردشگر می کردند شناساتی و تعطیل شد.»

براساس مصوبات ستاد مبارز با بیماری کرونا، ارائه هرگونه خدمات اقامتی دراستان اصفهان تا اطلاع ثانوی ممنوع است.


دسته بندی : گردشگری
تاریخ و زمان تایید: 1399/01/06 12:26