انعقاد تفاهم نامه مشترک توسعه گردشگری اصفهان و زاهدان

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:
انعقاد تفاهم نامه مشترک توسعه گردشگری اصفهان و زاهدان
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از انعقاد تقاهم نامه مشترک توسعه گردشگری میان اصفهان و زاهدان با حضور مدیران کل میراث فرهنگی دو استان اصفهان و سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ فریدون اله یاری امروز 12 آبان ماه با علام این مطلب افزود: با عنایت به سیاست های جدید در حوزه بازاریابی گردشگری در پهنه استان اصفهان و در راستای شناخت مقاصد جدید گردشگری از سوی دیگر، تفاهم نامه توسعه گردشگری میان اصفهان و زاهدان روز گذشته توسط مدیران کل ادارات کل میراث فرهنگی استان های" اصفهان" و" سیستان و بلوچستان" درحاشیه برنامه "پویش فرهنگی وگردشگری سیستان وبلوچستان در مجموعه جهانی کاخ چهلستون به امضاء رسید.
او در همین رابطه ادامه داد و گفت: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان دارای مرز مشترک با کشور های شیه قاره هند بوده و این کشور ها دارای بیش از 5/1 میلیارد نفر جمعیت می باشند و از سوی دیگر ظرفیت های فرهنگی متنوعی میان کشور های شبه قاره هند و استان سیستان و بلوچستان وجود دارد، تلاش داریم تا با ایجاد کمیته توسعه گردشگری بازاریابی بین المللی به ورود گردشگران جدید خارجی به اصفهان از طریق کشورهای شبه قاره هند بپردازیم.
اله یاری همچنین اظهار داشت: شناخت مسیرهای جدید گردشگری داخلی و معرفی جاذیه های ناشناخته و یا کمتر معرفی شده در کشور عزیر و پهناورمان ایران، یکی دیگر از اهداف انعقاد این تفاهم نامه میان استان ها ی"اصفهان "و" سیستان و بلوچستان " است، زیرا از این طریق گردشگران داخلی در دو استان و حتی استان های در مسیر همچون" کرمان" و" یزد" نیز می توانند از طریق تعریف مسیر جدید گردشگری میان "اصفهان" و" زاهدان" از مواهب فرهنگی و اقتصادی توسعه گردشگری میان دو استان بهره مند شوند.
با توجه به تجربه موفق برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری اصفهان مقرر گردید. دبیرخانه کمیته توسعه گردشگری" اصفهان" و " زاهدان" در "شرکت کافل" مجری برگزاری نمایشگاه های گردشگری در اصفهان مستقر شود.


دسته بندی : گردشگری
تاریخ و زمان تایید: 1398/08/12 13:54