بخش دولتی با ایجاد مزیت باید از بخش خصوصی درتوسعه پایدار گردشگری اصفهان حمایت کند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:
بخش دولتی با ایجاد مزیت باید از بخش خصوصی درتوسعه پایدار گردشگری اصفهان حمایت کند.
مدیر کل میراث فرهنگی استان عصر روز گذشته در دیدار با اعضای جامعه هتلداران استان اصفهان عنوان کرد: بخش دولتی می بایست با ایجاد مزیت از بخش خصوصی در توسعه پایدار گردشگری اصفهان حمایت کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ عصر روز گذشته 24 شهریور ماه، کریم بیگی رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان و اعضاء این جامعه با فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان دیدار نمودند.
در این دیدار که با حضور سید علی صالح درخشان معاون گردشگری اداره کل همراه بود، مدیر کل میراث فرهنگی استان با ایراد سخنانی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، ابراز امیدواری کرد تا این نشست ها به صورت مستمر تشکیل و همکاری بخش دولتی و خصوصی تبلور عینی پیدا کند.
او در ادامه سخنانش با اشاره به رشد گردشگری در اصفهان تأکید کرد: هم اکنون در حوزه گردشگری زمینه برای جهش در اصفهان فراهم شده است، لذا هم اکنون زمینه برای حضور گسترده بخش خصوصی در اصفهان بیش از گذشته فراهم است.
اله یاری در ادامه سخنانش به نقش دولت در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: برای دست یابی به توسعه پایدار باید مزیت ایجاد کرد، لذا مزیت توسط بخش دولتی باعث تشویق بخش خصوصی جهت حضور در بخش گردشگری میشود.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در زمینه لزوم حمایت از بخش خصوصی در حوزه گردشگری اظهار داشت: معتقدیم با توجه به تنگناهای اقتصادی موجود می بایست حمایت از بخش خصوصی به صورت ویژه در حوزه واحد های اقامتی می بایست با ارائه راه کارهای مناسب از جمله:  لزوم پرداخت ارزی گردشگران در هتل ها و یا افزایش عادلانه قیمت ها به دنبال حمایت از بخش خصوصی باشیم افزایش کیقیت خدمات شعار ما در توسعه گردشگری اصفهان است.
در ادامه این نشست سید علی صالح درخشان معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان با ایراد سخنانی تأکید کرد: امروزه گردشگری به شعاری جذاب تبدیل شده، لذا می بایست در راستای تلاش برای توسعه پایدار، تلاش کنیم تا صدای واحد در گردشگری ایجاد شود.
او در ادامه تصریح کرد: افزایش کیفیت خدمات شعار ما در صنعت گردشگری، شعار ما در استان اصفهان است، لذا حمایت از بخش خصوصی از یکسو و نظارت دقیق بر فعالیت های بخش خصوصی ار سوی دیگر سیاست اصلی ما در حوزه گردشگری اصفهان است.


دسته بندی : گردشگری
تاریخ و زمان تایید: 1398/06/25 08:57