تشکیل کمیته حفاظت از آثار تاریخی در حوزه ادارات کل اوقاف و میراث فرهنگی استان اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:
تشکیل کمیته حفاظت از آثار تاریخی در حوزه ادارات کل اوقاف و میراث فرهنگی استان اصفهان
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان صبح امروز در نشست مشترک مدیران و کارشناسان ارشد ادارات کل میراث فرهنگی و اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از تشکیل کمیته مشترک حفاظت از آثار تاریخی که در اختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و هیات امناء این بناهای تاریخی قرار دارد با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ صبح امروز 11 آذرماه حجت الاسلام رضا صادقی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و جمعی از مدیران این اداره کل با فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان و جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد این اداره کل دیدار کرد.
در این نشست مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با ایراد سخنانی، ضمن ابراز خرسندی از همراهیهای اداره کل اوقاف و شخص مدیر کل اوقاف استان اصفهان در راستای حفاظت از آثار تاریخی مذهبی استان و همچنین همکاری در راستای بهره گیری از بناهای تاریخی در اختیار اداره کل اوقاف جهت سرمایه گذاری گردشگری تاکید کرد: بدون شک توسعه همکاری این سازمان دولتی می تواند به افزایش خدمات رسانی به هم میهنان منجر شود.
او در همین راستا ادامه داد و گفت: با توجه به نگاه مثبت مدیران هر دو دستگاه به ویژه تلاشهای حجت الاسلام صادقی مدیر کل اوقاف، در این نشست مقرر گردید تا با تشکیل کمیته ائی مشترک با حضور کارشناسان ارشد ادارات کل اوقاف و میراث فرهنگی استان تمامی بناهای تاریخی موقوفه در سراسر استان شناسائی و با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، سرمایه گذاران گردشگری در این مجموعه های تاریخی فعال شود تا از این طریق ضمن حفاظت از این بناهای تاریخی در سراسر استان به توسعه اقتصاد جوامع محلی یاری رسانی کرد.
مدیر کل میراث فرهنگی استان همچنین تصریح کرد: در حوزه مرمت و نگهداری امامزاده های استان که دارای بناهای تاریخی می باشند نیز توافق گردید تا مرمت این بناهای تاریخی بر اساس نظرات کمیته مشترک با نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان در سراسر استان اصفهان صورت پذیرد.


دسته بندی : میراث فرهنگی
تاریخ و زمان تایید: 1397/09/11 11:34