هرگونه ادامه عملیات ایجاد گذر آقا نوراله نجفی اصفهان با نظر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور صورت می گیرد / مخالفت صریح میراث فرهنگی اصفهان با ایجاد گذر آقا نوراله نجفی با وضعیت کنونی

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: 
هرگونه ادامه عملیات ایجاد گذر آقا نوراله نجفی اصفهان با نظر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور صورت می گیرد / مخالفت صریح میراث فرهنگی اصفهان با ایجاد گذر آقا نوراله نجفی با وضعیت کنونی
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان صبح امروز در جمع کارشناسان ارشد میراث فرهنگی تاکید کرد: هرگونه فعالیت جهت ادامه عملیات ایجاد گذر آقا نوراله نجفی اصفهان با نظر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور صورت خواهد گرفت و این در حالی است که اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با ادامه عملیات احداث این گذر با این وضعیت صراحتا مخالف است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان صبح امروز 9 دی ماه با اعلام این مطلب افزود: طرح ایجاد گذر کمکی آقا نوراله نجفی اصفهان به موازات محور جنوب به شمال مجموعه جهانی میدان امام(ره) (نقش جهان) و همچنین به موازات خیابان شکرشکن اصفهان از دهه هشتاد خورشیدی مطرح بود و این در حالی است که گذرهای شبیه به این همچون: گذر "سنبلستان" حدفاصل خیابان عبدالرزاق به شهدا و همچنین خیابان "آیت اله بیدآبادی" حد فاصل خیابان مسجد سید به خیابان فروغی نیز در یک دهه اخیر به همین سبک ایجاد شده است.
او در همین راستا ادامه داد و گفت: با عنایت به اینکه بافت تاریخی اصفهان دقیقا در مرکز شهر واقع شده و در این مناطق نیز بدلیل فعالیتهای افتصادی همواره با ترافیک سنگین مواجه است از یکسو با نیازهای جدید شهری مواجه هستیم و از سوی دیگر قواعد و قوانین میراثی می طلبد تا هرگونه اقدام در این زمینه با صبر و بردباری و با در نظر گرفتن قواعد حاکم بر بافت تاریخی همراه باشد.
الله یاری در ادامه تصریح کرد: عملیات احداث گذر آقا نورالله نجفی حداقل از حدود 6 سال قبل آغاز شد و این در حالی است که در طرح اولیه آن این گذر با عرض 36 متر تعریف شده بود که در همان زمان اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان مخالفت صریح خود را اعلام نمود و این در حالی است که مسئولین وقت شهر، جهت جلب رضایت مدیران وقت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، عرض این گذر را به 14 متر تقلیل داده و مقرر گردید این گذر صرفا به عنوان دسترسی محلی مطرح شده و هیچ گونه فروشگاهی در مسیر این گذر تعریف نشود.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین تصریح کرد: با عنایت به این طرح، نشست کمیسیون ماده (5) در استانداری اصفهان تشکیل و این طرح با عرض 14 متر به تصویب این کمیسیون رسید، با اینحال اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنان مخالفت خود را حتی با عرض 14 متر به دلیل نزدیکی به آثار تاریخی ابراز نمود.
الله یاری در همین رابطه ادامه داد و افزود: با عنایت به مخالفت سازمان میراث فرهنگی با ادامه اجرای این گذر، طرح، جهت اظهار نظر نهائی به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال شد تا در نهایت این شورا درباره این خیابان اظهار نظر کند.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: تا ارائه نظر این شورا این اداره کل با ادامه عملیات احداث این خیابان صراحتا مخالف بوده و با هرگونه عملیات خارج از ضابطه ، مطابق با نص صریح قانون برخورد قانونی خواهد کرد.


دسته بندی : میراث فرهنگی
تاریخ و زمان تایید: 1397/10/09 12:56