تحقق توسعه گردشگری کشاورزی در اصفهان با حمایت از فعالیت بخش خصوصی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان عنوان کرد:
تحقق توسعه گردشگری کشاورزی در اصفهان با حمایت از فعالیت بخش خصوصی
امروز 23 دی‌ماه و در نشست مشترکی با حضور فریدون اله‌یاری مدیرکل، حیدر صادقی معاون گردشگری و مهدیه لطفی مدیر حوزه گردشگری طبیعت‌گردی و روستائی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با مهدی تقی‌پور رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با موضوع حمایت از بخش خصوصی در توسعه گردشگری کشاورزی استان و در محل دفتر مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، تفاهم نامه‌ای در راستای واگذاری مراحل اداری صدور مجوز گردشگری کشاورزی به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان در خصوص حمایت از بخش خصوصی منعقد شد.
به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، فریدون اله‌یاری در این نشست گفت: «بی‌شک استان اصفهان از توانمندی‌های زیادی در زمینه توسعه گونه‌های مختلف گردشگری برخوردار است.»
او با اشاره به نقش گردشگری در توسعه استان در سال‌های گذشته، افزود: «بیش از این همه اصفهان را صرفا براساس آثار تاریخی آن می‌شناختند، لذا با توجه به سیاست توسعه متوازن گردشگری در تمام مناطق استان، به دنبال توسعه کیفی گردشگری و توسعه گونه‌های مختلف سفر از جمله گردشگری کشاورزی در استان هستیم.»
اله‌یاری تاکید کرد: «در طی 5 سال گذشته، اگر چه در حوزه گردشگری کشاورزی پیشرفت‌های خوبی داشتیم، اما قاعده مشخصی برای تشویق سرمایه‌گذاران در زمینه گردشگری کشاورزی وجود نداشت، لذا ضوابط جدیدی که در زمنیه توسعه کیفی گردشگری کشاورزی توسط وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال جاری ابلاغ شد زمینه را برای رونق گردشگری کشاورزی در استان فراهم کرده است.»
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: «براساس توافقنامه‌ای که امروز میان این دو نهاد منعقد شد، مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با تائید این اداره کل و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان می‌توانند با ارائه مشاوره‌های فنی، ضمن ترغیب سرمایه‌گذاران به‌منظور ایجاد واحدهای گردشگری کشاورزی، مراحل اداری صدور مجوز این مراکز شامل بازدید کارشناسی، تهیه طرح‌های فنی و اقتصادی را نیز در قالب تشکیل پرونده انجام و برای صدور مجوز به این اداره‌کل ارسال کنند.»


دسته بندی : گردشگری
تاریخ و زمان تایید: 1399/10/23 12:02