صدور مجوز اولیه تأسیسات 29 اقامتگاه بومگردی در 16 شهرستان استان اصفهان

معاون سرمایه گذاری ادارۀ کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد: 
صدور مجوز اولیه تأسیسات 29 اقامتگاه بومگردی در 16 شهرستان استان اصفهان
معاون سرمایه گذاری ادارۀ کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: در هفتمین نشست کمیته فنی صدور مجوز اقامتگاه های بومگردی استان و از مجموعه طرح های ارائه شده، مجوز اولیه جهت تأسیس 29 اقامتگاه بومگردی در 16 شهرستان استان اصفهان صادر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ بعدازظهر روز گذشته 16 دی ماه، هفتمین نشست کمیته اقامتگاه های بومگردی در استان با حضور سید علی صالح درخشان معاون سرمایه گذاری اداره کل و سایر اعضاء برگزار شد.
سید علی صالح درخشان در پایان این نشست تأکید کرد: از مجموعه طرح های ارائه شده به این کمیته، حاضرین با اکثریت آراء با تأسیس 29 اقامتگاه بومگردی جدید در 16 شهرستان از مجموعه 24 شهرستان استان اصفهان موافقت کردند.
او در رابطه با مجوز های صادره در این نشست تأکید کرد: از مجموعه مجوزهای صادر شده، مجور تأسیس 2 اقامتگاه بومگردی جهت نجات بخشی دو خانه تاریخی متعلق به اواخر دوران قاجار و پهلوی در حومه شهر اصفهان صادر شد.
درخشان همچنین گفت: در راستای مبارزه با خشکسالی و تغییر مشاغل مردم مناطق شرق شهرستان اصفهان ،مجوز اولیه تأسیس 4 اقامتگاه بومگردی در روستاهای " حیدر آباد" " قارنه" و"حارث آباد" در منطقه شرق شهرستان اصفهان صادر شد.
معاون سرمایه گذاری ادارۀ کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین تصریح کرد: در هفتمین نشست کمیته فنی اقامتگاه بومگردی استان همچنین مجوز تأسیس 4 اقامتگاه بومگردی در شهرهای " نوش آباد " ابوزید آباد" و همچنین روستای " مزرعه نظام آباد" از توابع شهرستان" آران و بیدگل" نیز صادر شد.
درخشان همچنین افزود: یکی از شهرستان هایی که بیشترین تعداد پرونده های تأسیس بومگردی را در این نشست ارائه نمود بود، مدیریت میراث فرهنگی نطنز بود با این وصف اعضاء نشست پس از بررسی های به عمل آمده با تأسیس 5 اقامتگاه بومگردی در روستاهای " متین آباد" "ده آباد" و " فمی" از توابع این شهرستان موافقت نمودند.
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین اظهار داشت: ادارات میراث فرهنگی شهرستان های فریدن، خورو بیابانک و نایین نیز در خواست های متعددی را جهت دریافت مجوز تأسیس بومگردی در این نشست ارائه نمودند به گونه ائی که در این نشست مجوز اولیه تأسیس 3 اقامتگاه بومگردی در روستا های " چاه ملک" " مصر" و " مهرجان" از توابع شهرستان خور و بیابانک و مجوز اولیه تأسیس 3 اقامتگاه در شهرنایین و مجوز 2 اقامتگاه بومگردی در روستا های " قوهک" و " خلج" از توابع شهرستان فریدن صادر شد.
درخشان ادامه داد و گفت: در این نشست همچنین با تاسیس 3 اقامتگاه بومگردی در شهرهای" سمیرم"و" ونک"، از توابع شهرستان سمیرم موافق شد وهمچنین، 1 مجوز اولیه جهت تأسیس اقامتگاه بومگردی در روستای " چم نور" از توابع شهرستان لنجان ، 1 اقامتگاه بومگردی در روستای" لاریچه" ار توابع شهرستان دهاقان، 1 اقامتگاه بومگردی در شهر خوانسار و همچنین 1 اقامتگاه بومگردی در شهرستان بویین و میاندشت در غرب استان اصفهان صادر شد.
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان در پایان همچنین اشاره کرد و گفت: در این نشست همچنین با تأسیس محوطه روستائی و عشایری در روستای" حنا" از توابع شهرستان نیز سمیرم موافقت شد.


دسته بندی : سرمایه گذاری
تاریخ و زمان تایید: 1397/10/17 13:24