صدور مجوز اولیه جهت 29 مجموعه گردشگری در شانزدهمین کمیته فنی سرمایه گذاری گردشگری استان اصفهان

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:
صدور مجوز اولیه جهت 29 مجموعه گردشگری در شانزدهمین کمیته فنی سرمایه گذاری گردشگری استان اصفهان
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عصر روز گذشته از صدور مجوز اولیه برای 29 مجموعه گردشگری در شانزدهمین و آخرین کمیته فنی سرمایه گذاری گردشگری استان اصفهان در سال 1397 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ سید علی صالح درخشان عصر روز گذشته 18 اسفند با اعلام این مطلب افزود: با عنایت به برگزاری شانزدهمین نشست کمیته فنی سرمایه گذاری گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان که با حضور اعضاء برگزار گردید، از مجموع طرحهای ارائه شده، 28 طرح با اکثریت آراء در پهنه استان به تصویب رسیده و مجوز اولیه تاسیس آن صادر گردید.
او در همین راستا تاکید کرد: از مجموع طرحهای ارائه شده مجوز تاسیس 4 هتل و 4 اقامتگاه سنتی در شهر تاریخی اصفهان با مشارکت بخش خصوصی و با نجات بخشی 4 خانه تاریخی صادر شد.
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی همچنین تصریح کرد: در راستای مقابله باخشکسالی در محور شرق شهرستان اصفهان با همکاری بخش خصوصی، پس از ارائه طرحهای پیشنهادی، اعضاء کمیته با اکثریت آراء با صدور مجوز اولیه جهت تاسیس 1 سفره خانه سنتی در منطقه "کویر خارا"، با صدور مجوز اولیه جهت تاسیس 1 کمپ گردشگری در منطقه کوهپایه و با صدور مجوز اولیه جهت تاسیس مجتمع گردشگری در منطقه تاریخی "زیار" در شرق شهرستان موافقت کردند.
سید علی صالح درخشان همچنین تصریح کرد: در این نشست در ادامه طرحهای مصوب اعضاء کمیته با صدور مجوز اولیه جهت تاسیس 1 اقامتگاه سنتی در شهرستان شهرضا، 1 سفره خانه سنتی و 1 مجتمع گردشگری در نجف آباد و یک هتل در شهرستان فریدونشهر موافقت نمودند.
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد : در این نشست مجوز اولیه جهت تاسیس یک سفره خانه سنتی در حمام تاریخی پنجاهه شهرستان نائین، صدور مجوز اولیه تاسیس 3 کمپ گردشگری در آران و بیدگل ، صدور مجوز اولیه جهت تاسیس 2 کمپ گردشگری و یک محوطه گردشگری در شهرستانهای دهاقان و خوانسار صادر گردید.
درخشان ادامه داد و گفت: در شانزدهمین نشست کمیته فنی سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با صدور مجوز اولیه جهت تاسیس مجتمع گردشگری در شهرستان چادگان، نائین، مبارکه و نطنز موافقت گردید.
او تصریح کرد: در این نشست همچنین با تاسیس 2 مجتمع گردشگری و 2 کمپ گردشگری در شهرستانهای نطنز و سمیرم نیز موافقت گردید. 


دسته بندی : سرمایه گذاری
تاریخ و زمان تایید: 1397/12/19 11:03