جوابیه

با عنایت به درج گزارشی در سایت خبری وزین اسکان نیوز در رابطه با عدم تعیین حریم محدوده قلعه تاریخی "شاه دژ" اصفهان واقع در کوه صفه، اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان توضیحاتی را بدین شرح در رابطه با مراحل انجام عملیات تعیین حریم این مجموعه تاریخی و طبیعی ارائه می نماید.
- با عنایت به برنامه ریزی های به عمل آمده: تمامی پرونده های ثبت عرصه و حریم توسط دفتر ثبت و حریم آثار اداره کل در چارچوب دستورالعمل تهیه پرونده های حریم تشکیل و یا مورد بررسی قرار گرفته، سپس در شورای ثبت و حریم استان تائید و پس از تائید شورای ثبت استان به کمیته تخصصی ثبت و حریم آثار ملی سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال می گردد.
- با عنایت به لزوم تشکیل پرونده ثبت حریم مجموعه تاریخی قلعه "شاه دژ" با توجه به تهدیدات و ملاحظات گسترده غیر قانونی در این محوطه، تعیین حریم این مجموعه در دستور کار اداره کل قرار گرفت و با استناد به مدارک تاریخی، پژوهش های باستان شناسی و تهیه تصاویر هوائی به روز از محوطه مذکور، در وهله اول نقشه عرصه و حریم مجموعه تاریخی "شاه دژ" که مساحتی بالغ بر 250 هکتار را در بر می گیرد تهیه و در شورای ثبت و حریم استان تصویب و ملاک عمل قرار گرفت. 
- با عنایت به اینکه، جهت تدفیق خطوط عرصه و حریم تعین شده و لزوم تصویب آن در کمیته تخصصی ثبت و حریم آثار ملی سازمان میراث فرهنگی کشور ، می بایست در محدوده وسیعی از محوطه تاریخی مذکور، پژوهش های باستان شناسی در وهله دوم صورت پذیرد که با عنایت به وسعت این محدوده، عملیات زمانبندی و در عین حال با هزینه هنگفتی صورت می پذیرد که این اقدام با عنایت به دو موردی که در بالا ذکر شد به صورت تدریجی در حال صورت پذیرفتن می باشد.
بدیهی است با اتمام این طرح، پرونده نهائی جهت بررسی و تصویب به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد.

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان


دسته بندی : میراث فرهنگی
تاریخ و زمان تایید: 1398/02/25 12:17