میز خدمت معاونت میراث فرهنگی


معاونت میراث فرهنگی، مستقیما پاسخگوی مردم نمیباشد. این معاونت اغلب پاسخگوی استعلامات سایر ادارات میباشد. لیکن چکیده ای از وظایف بشرح ذیل میباشد:


وظایف

زیر مجموعه ها

واحد

ردیف


شناسایی بناها و محوطه های نیازمند مرمت، آسیب شناسی و برآورد مالی پروژه ها، به روز رسانی فهرست بهای ابنیه، نظارت بر روند اجرای پروژه های مرمتی اداره کل، نظارت بر روند پروژه های مرمتی بخش خصوصی و سایر دستگاه ها


حفاظت و مرمت بناهای تاریخی (دفترفنی)

1


شناسایی، بازدید و آسیب شناسی بافتهای تاریخی شهری، همکاری در تهیه پرونده های ثبتی بافتهای تاریخی شهری، بررسی و اظهار نظر کارشناسانه طرحهای مرمت بخش خصوصی و سایر ارگانها، شرکت در جلسات کمیته کار، کمیسیون ماده پنج، طرح های جامع و تفصیلی و موارد جاری


بافتهای تاریخی شهری

 

حفاظت و مرمت بافتهای تاریخی

2


 شناسایی، بازدید و آسیب شناسی بافتهای تاریخی روستایی، همکاری در تهیه پرونده های ثبتی بافتهای تاریخی روستایی، بررسی و اظهار نظر کارشناسانه طرحهای مرمت بخش خصوصی و سایر ارگانها، شرکت در جلسات کمیته کار، طرح های هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی


بافتهای تاریخی روستایی


شناسایی و اولویت بندی بناهای تاریخی و ثبتی نیازمند مرمت بخش خصوصی، عقد تفاهم نامه، پی گیری تا تخصیص اعتبار


طرح مشارکت در مرمت بناهای تاریخی بخش خصوصی


بازدید براساس استعلامات شهرداری ها، بررسی طرحهای تفصیلی و حرایم میراث فرهنگی، پاسخ گویی به استعلامات پروانه های ساختمانی (در صورت لزوم طرح در کمیته یا شورای فنی)، معرفی آثار واجد ارزش تاریخی به واحد ثبت، ایجاب مالکین به مستندنگاری پلاک هایی که در طرح تفصیلی به عنوان بنای واجد ارزش معرفی گردیده ولی در حال حاضر واجد ارزش نمی باشد.


پروانه های ساختمانی


پاسخگویی به استعلامات اراضی و معادن سطح استان، نظارت بر پروژه های حفاری و تعیین حریم، شناسایی و تهیه پرونده ثبتی محوطه های باستانی، کارشناسی اشیاء عتیقه ارجاعی از یگان حفاظت و گمرک، کارشناسی حفاری های غیرمجاز


باستان شناسی

3


-افتتاح ، نظارت، صدور و تمدید مجوز موزه های وابسته، دولتی و خصوصی

روند تاسیس موزه: ارائه درخواست متقاضی-معرفی مکان مناسب-ارائه لیست اشیا-تهیه طرح محتوایی

دانلود فرم درخواست موزه

دانلود فرم روند تاسیس موزه های خصوصی

دانلود فرم روند تاسیس موزه های غیر وابسته

دانلود روند شرح خدمات طرح محتوایی موزه ها

دانلود روند صدور مجوز مجموعه داری

-موزه ها

موزه ها و حفاظت اموال منقول و اشیاء موزه ها

4

 

-شناسایی، مستندنگاری، تهیه شناسنامه و ساماندهی اشیاء موزه ای


-حفاظت اموال منقول


انجام آزمایشات مرمتی مورد نیاز، تهیه تصاویر میکروسکوپی، تهیه گزارشات نتایج آزمایشات و بررسی نمونه ها


آزمایشگاه مرمت

5


دریافت، مرمت و ساماندهی اموال منقول


کارگاه مرمت اشیاء تاریخی

6


مطالعه و بررسی پیرامون آثار منقول و غیر منقول و همچنین بافتهای تاریخی موجود در استان و شناسائی آثار واجد شرایط ثبت در فهرست اثار ملی و جهانی

بررسی و تعیین میراث طبیعی و معنوی موجود در استان که واجد شرایط ثبت در فهرست ملی و جهانی می باشند.

تهیه و تنظیم پیشنهادهای مربوط به ثبت آثار منقول و غیر منقول تاریخی ، فرهنگی و میراث طبیعی و معنوی واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی و جهانی جهت ارسال به دفتر ثبت آثار

تهیه آمار و فهرست های جامع و دایره المعارف آثار منقول و غیر منقول ، بافت های تاریخی و میراث طبیعی و معنوی استان

برای دانلود فرایند شناسایی و ثبت آثار در فهرست آثار ملی ، همین جمله را انتخاب نمایید.

 شناسایی و ثبت میراث منقول، غیرمنقول، ملموس، ناملموس و طبیعی

شناسایی و ثبت آثار تاریخی و حرایم

7


شناسایی حرایم آثار تاریخی استان

تهیه پرونده ثبتی حرایم آثار تاریخی

تلاش و پی گیری ثبت حرایم آثار تاریخی در فهرست ملیشناسایی و ثبت حرایم محوطه های باستانی و بناها و بافتهای تاریخی


پی گیری کلیه امور مربوط به ساخت و سازها در محدوده محور فرهنگی تاریخی مصوب شهر اصفهانمحور فرهنگی تاریخی

8


حفاظت و مرمت اضطراری بناهای تاریخی تحت اختیار اداره کل و کلیه اقدامات جانبی مرتبط


واحد امانی

9


گرد آوری ، حفظ و نگهداری منابع و اطلاع رسانی در موضوعات، تهیه کاربرگه، نمایه نویسی استخراج محتوی و اطلاعات اولیه، تهیه اسکن از کلیه اسناد ، تهیه بانک اطلاعاتی تحت وب و وارد سازی کلیه اطلاعات در آن از کلیه اسناد و محتوی آرشیو

موارد قابل ارائه به ارباب رجوع شامل موضوعات زیر میباشد:

نقشه، عکس، گزارش با عناوین : خانه ها، مساجد، کلیسا، حمام ها، کبوتر خانه ها، کاخ ها، کاروانسراها، کارخانه ها، تکایا، پلها، بازار، سراها، عصارخانه ها

برای اطلاعات در خصوص آدرس  مرکز اسناد و کتابخانه و همچنین مدارک لازم اینجا را انتخاب نمایید.نگهداری و تکمیل اسناد و اطلاعات

مرکز اسناد

10


ارائه اطلاعات به استفاده کننده و فراهم آوردن امکان دسترسی به اطلاعات ، عضویت ، خدمات مرجع کتابخانه شامل موضوع بندی زیر:

اصفهان شناسی، باستانشناسی، سفرنامه، گردشگری، مردم شناسی، مرمت، معماری و شهرسازی، هنر. لطفا برای استفاده و راهنمایی از لینک مرکز اسناد -جدول بالا-استفاده شود.کتابخانه


پی گیری و برگزاری جلسات شورا و کمیته فنی، شورای ثبت، کمیته تزئینات و ... و تهیه و بایگانی صورتجلسات


دبیرخانه شورا و کمیته ی فنی، ثبت و حرایم و ...

11


مشاوره و معرفی بناهای تاریخی قابل واگذاری به سرمایه گذران و پی گیری امور مربوطه

بازدید و مستند نگاری بناهای تاریخی معرفی شده از جانب بخش خصوصی جهت لحاظ در فهرست آثار تاریخی قابل واگذاری

بازدید دوره ای از بناهای تاریخی واگذار شده از طرف صندوق احیاء به بهره برداران

بررسی طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی بناهای تاریخی قابل واگذاری جهت معرفی و ارسال به سازمان میراث فرهنگی کشور.

تکمیل و به روز رسانی بانک اطلاعاتی سرمایه گذاری بناهای تاریخی


نماینده صندوق احیاء و بهره وری از اماکن تاریخی و فرهنگی

12


تهیه و تنظیم کلیه گزارشات اطلاع رسانی و آماری از عملکرد واحدهای حوزه

دریافت و آرشیو گزارشات مرمتی پیمانکاران

تهیه آمار و اطلاعات شاخص های اختصاصی ملی و استانی حوزه، اقتصاد مقاومتی و ...


ارزیابی عملکرد

13


دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1397/11/25 08:47

کاظمی 1399/09/15 22:39
گزارشتون در مورد بلندی ساختمان هتل مشرف به چهارباغ عباسی که در صدا وسیم پخش شد و آقای الهیاری توضیح دادند را بازنگری کنید چرا سرمایه گذارها را از آباد کردن شهر اصفهان پشیمان میکنید مگه شهرهای تاریخی جهان هتل هاشون مشرف به آثار تاریخی نیست مگه تو چهارباغ 4طبقه هتل عالی قاپو مشرف به چهارباغ نیست مگه هتل های سر به فلک کشیده به حرم امام رضا مشرف نیست اجازه بدهید اصفهان زیبا برای مسافرانی که از نقاط مختلف دنیا به شهرمون می آیند خاطره تاریخی با خود به شهرشون ببرند یکم از ورودی چهارباغ به شیخ بهایی ساختمان هتل مشاهده میشه که مسافری که نشسته داره صبحانه میخوره از منظره چهارباغ لذت میبرد ای کاش تنگ نظری در اصفهان جایش را به بلند نظری بدهد تا همه لذت ببریم 😒😒