پنج شنبه 27 دي 1397
                                                     صفحه اصلی :: سوالات متداول :: نقشه سایت
فرمهای مورد نیاز معاونت سرمایه گذاری
لطفا برای برداشت هر فرم، گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.


-فرمهای اخذ کد سرمایه گذاری

فرم مشخصات متقاضی حقیقی

فرم مشخصات متقاضی حقوقی
-فرمهای تسهیلات سرمایه گذاری


فرم خام 21 صفحه ای

مدارک و مستندات لازم جهت دریافت تسهیلات

مدارک یارانه-فرمهای صدور مجوزهای سرمایه گذاری


فرم درخواست 2-8

مدارک تکمیل پرونده حقوقی

مدارک تکمیل پرونده حقیقی


کلیه حقوق اين پرتال به سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري استان اصفهان تعلق دارد
echobit