لطفا برای دریافت فیش حقوقی به لینک زیر مراجعه فرمایید. 


 


دریافت فیش حقوقی

-نام کاربری کد ملی
و کلمه عبور چهار رقم اول کد ملی و چهار قم آخر شماره حساب   می باشد. 

مثال:

اگر کدملی 1182000012
و
شماره حساب  030000001304 باشد 

آنگاه کلمه عبور عدد    11821304    خواهد بود.

همکار گرامی اگر یوزر و پسورد خود را قبلا عوض کرده و آن را فراموش کرده اید  یا با یوزر پسورد خود وارد سایت نمیشوید 
با مسوول حقوق دستمزد تماس بگیرید.