معرفی یگان حفاظت


پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سازمان میراث فرهنگی در سال 1364 این سازمان موظف به مبارزه جدی با عوامل تخریب و قاچاق اموال فرهنگی شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و کاهش نیروها و تشکیل نیروی انتظامی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون تشکیل نیرو ،مقرر شد کلیه نیرو های گارد در نیروی انتظامی ادغام شوند ، به دلیل افزایش جرائم و تجاوز به آثار تاریخی و فرهنگی وعملیات نیروهای انقلابی وزارت اطلاعات در سال 1368 و دستگیری تعداد زیادی از مجرمین  که به انحای  مختلف در امر خروج اموال فرهنگی همکاری داشتند در ذهن مسئولین سازمان میراث فرهنگی فکر تشکیل پاسداران میراث فرهنگی را قوت بخشید .نتایج بازدید های مسئولین نظام و تاکید ایشان بر شورای عالی امنیت ملی منجر به تصویب دستور العمل 12 ماده ای از سوی شورای مذکور شد. بدین منظور مدیریت پاسداران میراث فرهنگی کشور در آذر ماه سال 1373 پس از موافقت مقام معظم رهبری با هدف پیش بینی و هدایت اقدامات پیشگیرانه از تجاوز و تخریب به آثار فرهنگی و تاریخی کشور و حفاظت بهینه از موزه ها ،ابنیه های تاریخی و تپه های باستانی کشور تشکیل و شروع به فعالیت نمود.نیروی انتظامی مطابق با وظایف قانونی که دارد موظف به پیشگیری از وقوع جرائم در سطح کشور می باشد  و از زمان اطلاع وقوع جرم تا دستگیری مجرم و تشکیل پرونده بعنوان عامل اجرای قوانین قضایی کشور عمل می کند .جلوگیری از اقدامات مجرمانه بر علیه مواریث تاریخی – فرهنگی نیز از این مقوله مستثنی نیست و مطابق با قوانین جاری کشور مرتکبین به این گونه اعمال (جرایم بر علیه مواریث ) مجرم شناخته شده و قابل پیگرد هستند.لذا پس از پیگیری های مکرر منجر به تصویب بند الف ماده 165 قانون برنامه پنج ساله سوم از سوی مجلس محترم شورای اسلامی برای تشکیل یگان حفاظت از میراث فرهنگی کشور شد.

با عنایت

به دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت در بخش کشوری که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب مقام معظم رهبری رسیده بوده دستور العمل تشکیل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کشور در سال 1383 بصورت آزمایشی به مدت 3سال به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح رسیده و پس از طی دوره آزمایشی که از تاریخ 28/1/1383 اغاز گردیده بوده در تاریخ 25/7/88 دستور العمل نهایی توسط ستاد کل نیرو های مسلح به سازمان ابلاغ گردید.


ماموریت یگان حفاظت


حفاظت از تاسیسات ،اماکن، تجهیزات ،اموال منقول و غیر منقول سازمان در سطح استان با استفاده از طرحها ،دستورالعمل ها و مقررات حفاظتی ، انتظامی ، امنیتی و بهره گیری از سامانه های هوشمند و فناوری روز و انجام بخشی از وظایف ناجا در این خصوص.


تلفن گویای 09662 جهت دریافت اخبار و گزارشات مردمی در حوزه تخلفات میراث فرهنگی