حفاظت از آثار فرهنگی تاریخی

به روش های زیر امکان پذیر است :


الف- حفاظت الکترونیکی .


ب- حفاظت فیزیکی. شامل:

                                                  -      استقرار پاس ثابت.

                                                  -       بصورت گشت.

                                                  -       منابع اطلاعاتی و گزارش های مردمی .


یکی از اقدامات موثر یگان حفاظت در بحث حفاظت از مواریث فرهنگی جذب منابع اطلاعاتی آشکار و پنهان می باشد  که با هرگونه تحرکات سوء در سطح استان در اسرع وقت اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.


نحوه دسترسی و اطلاع رسانی دوست داران میراث فرهنگی و گردشگری ارائه گزارشات احتمالی:

 

1-       بصورت حضوری

ستاد فرماندهی یگان حفاظت واقع در اصفهان ـ میدان امام حسین (ع) خیابان باغ گلدسته  ـ درب غربی باغ موزه چهلستون  ـ یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری.

2-       بصورت غیر حضوری

شماره تلفن : 32241160 شماره فاکس : 32241161

بصورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات امت شهید پرور و میراث دوست استان در حوزه جرائم علیه میراث فرهنگی می باشد.