ردیف نوع واحد نام واحد نام بهره بردار شهرستان نشانی تلفن
1 بین راهی صفا فریدون منصوری اصفهان اصفهان – شهرضا – کیلومتر 5 9133130387
2 بین راهی مهران احمدرضا عشقی شهرضا اصفهان – شهرضا – کیلومتر 55 9131098393
3 بین راهی درخشان عبداله درخشانی شهرضا اصفهان – شهرضا – کیلومتر 60 9131213649
4 بین راهی شکوفه سفر قربانی شهرضا شهرضا – آباده – کیلومتر 20  
5 بین راهی گلها حیدرعلی اسکندری شهرضا شهرضا – آباده – کیلومتر 20 09138199954-03212442086
6 بین راهی تک ابوالقاسم جهانبانی شهرضا شهرضا – آباده – کیلومتر 20 03212442406-09353049598
7 بین راهی جهانبانی  محمدرضا جهانبانی  شهرضا  شهرضا – آباده – کیلومتر 20 9135517947
8 بین راهی یاران(مجمتع مهیار) حسین یزدانی شهرضا اصفهان – شهرضا – کیلومتر 40 9133214557
9 بین راهی متین مجتمع امین دوست امین دوست شهرضا شهرضا شهرضا – آباده – کیلومتر 25 9133223629
10 بین راهی فاتحی نصراله فاتحی شهرضا شهرضا – آباده – کیلومتر 35 9131210352
11 بین راهی زمرد علی اکبر آقایی شهرضا کمربندی شهرضا 09133221292-03212215659
12 بین راهی سلطانی حسن رئیسی  شهرضا  کمربندی اصفهان – شیراز  09132207844-2287012
13 بین راهی گلستان پاشایی سمیرم سمیرم – یاسوج  
14 بین راهی تخت سلیمان سیدعبدالعظیم موسوی سمیرم سمیرم – یاسوج – کیلومتر 45  
15 بین راهی بیدرام(یاوران ولیعصر) بیدرام شاهین شهر و میمه  اصفهان – تهران کیلومتر 15 آزادراه معلم 9131678617
16 بین راهی هومن صفوی شاهین شهر و میمه  اصفهان – تهران – کیلومتر 65 09127457547-09191423816
17 بین راهی چهارباغ  شفیعی شاهین شهر و میمه  اصفهان – تهران، سه راهی ورکان 09188660626-09188654219
18 بین راهی عالیقاپو شیرانی شاهین شهر و میمه  اصفهان – تهران – کیلومتر 95 09125075203-09138985177
19 بین راهی قصر  جعفر پرهیز تیران اصفهان – فریدن، کمربندی تیران 03323224934-09131339745
20 بین راهی گلستان الور منصور قاسمی  تیران تیران – داران – کیلومتر 30 3323552155
21 بین راهی پرتیکان علیرضا دهدشتی فریدن اصفهان – فریدن، سه راهی دامنه 09132710617-09188913758
22 بین راهی فریدن بزرگ ابوالقاسم زمانی  فریدن فریدن – الیگودرز – کیلومتر 5 9133714990
23 بین راهی پردیس کویر پرهام شاهین شهر آزادراه اصفهان – نطنز – کیلومتر 10 09378532529-09136574353
24 بین راهی آفتاب  رفیعی نطنز آزاد راه اصفهان– نطنز – کیلومتر 60 9133110641
25 بین راهی های وی (سان آرا) کاشانی  کاشان آزاد راه اصفهان– کاشان – کیلومتر 135 9133613421
26 بین راهی بعثت (سان آرا) کاشانی -میرمحمدی کاشان آزاد راه اصفهان – کاشان – کیلومتر 135 09141630251-09122534485
27 بین راهی قائم  قاسم شیرزاد کاشان آزاد راه اصفهان – کاشان – کیلومتر 200 09132641183-03615533587
28 بین راهی زیتون کویر مهدی مجتبائی فرد کاشان جاده قدیم کاشان – قم  – کیلومتر 10 09132605192-09131616434
29 بین راهی انارستان  رضا درودگر  کاشان جاده قدیم کاشان – قم  – کیلومتر 25 09121521474-02517781474
30 بین راهی مزرعه رسول پهلوان نژاد اصفهان اصفهان – نائین، مقابل سه راهی فرودگاه 9133062238
31 بین راهی سهنـد امیرحسین حسینی اصفهان اصفهان – نائین، مقابل سه راهی  9131001085
32 بین راهی نرگس سرا محمود عابدینی اصفهان اصفهان – نائین – کیلومتر 5 09131173541-8782226
33 بین راهی مهتاب سمیر کمالی اصفهان اصفهان – نائین – کیلومتر 6 9132264001
34 بین راهی طیبات  رضا قاسمی  اصفهان اصفهان – نائین – کیلومتر 15 8782355
35 بین راهی بیتا  سید جواد موسوی  اصفهان اصفهان – نائین – کیلومتر 6 09132078077-8783132
36 بین راهی زیتون  رضا شجاعی  اصفهان  اصفهان – نائین – کیلومتر 6 09139276294-09131140876
37 بین راهی امیر  غلامرضا کوپایی اصفهان  اصفهان – نایین کیلومتر 20 9131101689
38 بین راهی ستاره کویر صفاهان حسن باباشاهی نائین اصفهان – نائین – 5 کیلومتری کوهپایه 9133135853
39 بین راهی قدس محمد جعفری اصفهان اصفهان – نائین – کیلومتر 65 9131035153
40 بین راهی اسلامی احمدرضا اسلامی  نائین اصفهان – نائین – مشکنان 9133255520
41 بین راهی ولیعصر محمدی – مؤمنی  نائین اصفهان – نائین – مشکنان 09133135859-7-03126572006
42 بین راهی مشکنان زهرا محمدی نائین اصفهان – نائین – مشکنان 3126572005
43 بین راهی سبز کوهستان علی پوربافرانی نائین اصفهان – نائین کیلومتر 120  
44 بین راهی نگین  داود ذکریایی نائین اصفهان – نائین – انارک 9132692550
45 بین راهی خیام اکبر احمدزاده نائین نائین – یزد – کیلومتر 12 9131265711
46 بین راهی لاله صحرا حسن اکبری نائین نائین – اردستان – کیلومتر 35 09132232779-09131231613
47 بین راهی علی آباد عبداله شفیعی نائین نائین – اردستان – کیلومتر 10  
48 بین راهی طبیعت  اسماعیل شفیعی  نائین نائین – اردستان – کیلومتر 25 9139232489
49 بین راهی عطر مریم رضا کلانتر نائین نائین – اردستان – کیلومتر 30  
50 بین راهی مرمر محمدعلی کلانتر نائین نائین – اردستان – کیلومتر 35  
51 بین راهی سفیر رضا کلانتر نائین نائین – اردستان – کیلومتر 30  
52 بین راهی محلی  قدرت اله اکبری  نائین نائین – اردستان – نیستانک 3242673220
53 بین راهی صبا  ابراهیم صبا  نائین  اصفهان – کیلومتر 22  
54 بین راهی سرسبز قدرت اله اکبری نایین نایین – اردستان کیلومتر 135  
55 بین راهی گل سرخ  ابوالفضل رحمتی  اردستان اردستان – نائین - کیلومتر 5 9123755951
56 بین راهی جوان امیرعباس رحمتی اردستان اردستان – بادرود – کیلومتر 10 9123755951
57 بین راهی میثاق محمدرضا تکافویان اردستان اردستان – بادرود – کیلومتر 20 09131629749-09194526621
58 بین راهی کناردشت محمد شیدایی اردستان  اردستان – نائین – کیلومتر 5 9131629733
59 بین راهی هزاردستان  نیازمند  اردستان  اردستان – جاده کمربندی – مقابل قطب صنعتی ــ
60 بین راهی عطر گل یاس علی میثمی اردستان اردستان – بادرود کیلومتر 5  
61 بین راهی خاطره ها  حسن سلمان زاده  اردستان  اردستان – کمربندی – جنب پمپ بنزین  
62 بین راهی مهدی  محمد دیـان  اردستان  اردستان – کمربندی – بالاتر از CNG  
63 بین راهی پردیسان  مهدی فدایی  اردستان  اردستان- ظفرقنـد  
64 بین راهی الماس شرق وحید ملایی اردستان اردستان – نایین جنب CNG   
65 بین راهی مقدم  رحمتی  فلاورجان  اتوبان ذوب آهن 9134051556
66 بین راهی ستاره شهر  احمد کریمی  فلاورجان  اتوبان ذوب آهن 09132652411-3723555
67 بین راهی بهنام عباس هاشمی  فلاورجان  اتوبان ذوب آهن 09131193706-3722229
68 بین راهی عباسی  جعفرقلی عباسی  فلاورجان  فلاورجان – درچه – کیلومتر 5 ــ
69 بین راهی امین بهنام هاشمی فلاورجان فلاورجان – زرین شهر کیلومتر 5  9133250489
70 بین راهی آریو محمد جنت فلاورجان فلاورجان – زرین شهر کیلومتر 10 9131155261