اولویتهای پژوهشی و مهمترین ضرورتهای

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان-حوزه گردشگری

 

عنوان پژوهشی

اولویت

بازنگری و روزآمد نمودن طرح جامع گردشگری استان اصفهان با رویکرد آینده پژوهانه در افق حداقل 10 ساله

1

تدوین مدل راهبردی توسعه گردشگری خارجی در شهر اصفهان در افق 1404

2

آینده نگاری توسعه گردشگری خارجی در استان اصفهان در وضعیت پساتحریم

3

سطح بندی شهرستانهای استان اصفهان بر اساس شاخصهای توسعه گردشگری

4

امکانسنجی تأسیس و راه اندازی رصدخانه گردشگری در استان اصفهان

5

واکاوی عوامل موثر بر میزان رضایت گردشگران ورودی به استان اصفهان

6

تدوین مدل راهبردی توسعه گردشگری دانش بنیان در شهر اصفهان در افق 1404

7

طراحی سیستم یکپارچه و تلفیقی برای طبقه بندی هتلهای استان اصفهان

8

تدوین نقشه راه ساخت تأسیسات اقامتی استان اصفهان در افق 1404

9

آسیب شناسی روشها و شاخصهای سنجش میزان ورود و خروج گردشگران داخلی و خارجی

10

راه اندازی و توسعه نظامهای اطلاعاتی برای جاذبه های طبیعی (از قبیل MIS و GIS )

11

امکانسنجی تأسیس و راه اندازی هتل اسکول (Hotel School ) در استان اصفهان

12

ارائه مدلی کاربردی بمنظور معرفی جاذبه های مناطق عشایری استان و جذب گردشگران  (با تاکید بر فریدن، فریدونشهر، چادگان و سمیرم)

13

ارائه بسته های راهبردی بمنظور توسعه بوم گردی عشایری در شهرستانهای فریدن، فریدونشهر، چادگان، و سمیرم

14

ارائه مدل راهبردی توزیع سفرهای گردشگران خارجی در استان اصفهان در طول سال

15

ارائه مدل راهبردی توسعه بوم گردی مبتنی بر قابلیتهای کویر در مرنجاب

16

طراحی محور گردشگری مذهبی قم-مشهد اردهال -آقا علی عباس(ع).

17

ارائه مدل راهبردی توسعه گردشگری مذهبی برای مقاصد مذهبی استان (شهرستانهای اصفهان، کاشان، آران و بیدگل و شهرضا)

18

آسیب شناسی گردشگری اسلامی در مقاصد مذهبی استان اصفهان: با تأکید بر مسائل فرهنگی

19

نیازسنجی زیرساختهای گردشگری اسلامی در مقاصد مذهبی استان اصفهان

20

نیازسنجی تدوین و ارائه پیوست فرهنگی برای پروژه های گردشگری استان اصفهان

21

ارائه مدل راهبردی بمنظور ارتقاء مدت ماندگاری و اقامت، و افزایش سرانه هزینه­کرد گردشگران شهر اصفهان

22

واکاوی تأثیرات خشکی زاینده رود بر فعالیتهای گردشگری در شهر اصفهان و ارائه راهکارهای موردنیاز

23

طراحی و راه اندازی سیستمهای خبره گردشگری (بعنوان سیستم پشتیبان تصمیم گیری در حوزه های مختلف گردشگری)

24

امکانسنجی ایجاد و توسعه مسیرهای گردشگری شهرستانهای فریدن و چادگان با استان چهارمحال و بختیاری

25

تدوین مدل راهبردی توسعه گردشگری داخلی در شهر اصفهان در افق 1404

26

امکانسنجی ایجاد و توسعه مسیرهای گردشگری شهرستان سمیرم با استان چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد

27

تهیهاطلسجامع موضوعیدرحوزهگردشگری استان اصفهان

28

تدوین الگویی کارآمد بمنظور توسعه اکوتوریسم در مناطق 4گانه حفاظت شده استان اصفهان

29

بررسی و تحلیل آماری وضعیت گردشگران ورودی به استان اصفهان

30

آسیب شناسی سیستم نظارتی اداره کل بر خدمات ارائه شده از جانب مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و ارائه یک مدل کارآمد

31

آسیب شناسی سیستم نظارتی اداره کل بر خدمات ارائه شده از جانب واحد های اقامتی و پذیرایی و ارائه یک مدل کارآمد

32

تبیین راهکارهای تبلیغاتی اثر گذار در جذب گردشگری خارجی

33

تحلیل بازارهای هدف گردشگری  استان اصفهان (بازارهای هدف خارجی)

34

آسیب شناسی سیستم نظارتی اداره کل بر خدمات ارائه شده از جانب راهنمایان تور و ارائه یک مدل کارآمد

35

بررسی راهکارهای استفاده از ظرفیت های ایام نوروز برای توسعه گردشگری در اصفهان

36

تهیه و تدوین محتوی بسته های اطلاعاتی مورد نیاز گردشگران داخلی و خارجی

37

تحلیل تاثیرات وضعیت موجود فضاهای مجازی (وبسایتهای هتلها، مراکز تفریحی و ...) در توسعه گردشگری شهر اصفهان

38

تدوین مدل راهبردی توسعه پایداراکوتوریسم استان اصفهان در افق 1404

39

ارائه مدل مشارکتی توسعه گردشگری روستایی: با تأکید بر بخش خصوصی

40

تعیین سبد تقاضای گردشگری گردشگران خارجی در حریم محور فرهنگی – تاریخی

41

تدوین نقشه راه توسعه گردشگری خلاق در شهر اصفهان

42

مطالعه وضعیت عرضه و تقاضای گردشگری خارجی استان اصفهان بر اساس مدلهای سری زمانی

43

تدوین مدل راهبردی توسعه پایدار گردشگری مبتنی بر کویر درشهرستان نائین در افق 1404

44

امکان سنجی و طراحی مدل های استاندارد توسعه گردشگری سلامت در استان اصفهان

45

بررسی تأثیرات مراکز تفریحی شهر اصفهان در افزایش مدت اقامت گردشگران داخلی

46

آسیب شناسی مقایسه ای اثرات اکوتوریسم بر زیست محیط شهرستانهای فریدن، سمیرم، چادگان و ...

47

تحلیل کشش پذیری آثار انسان ساخت در جذب گردشگر داخلی و خارجی در استان اصفهان

48

تدوین استانداردهای هتلداری اسلامی در کشورهای اسلامی

49

بررسی و تدوین الگوی یکپارچه مدیریت هتل در شهر اصفهان

50

تحلیل شبکه انتظارات اجزاء اکوتوریسم در توسعه پایدار منطقه میزبان

51

امکانسنجی و مکانیابی گردشگری کشاورزی (آگروتوریسم) در استان اصفهان

52

ارائه بسته پیشنهادی بمنظور توسعه توریسم ورزشی مبتنی بر قابلیتهای کویر (با تأکید بر مرنجاب)

53

تدوین مدل راهبردی توسعۀ گردشگری تاریخی در استان اصفهان.

54

واکاوی ظرفیت های تاریخی امام زادگان اصفهان در  راستای توسعۀگردشگری مذهبی.

55

تاثیر هماهنگی بین سازمانی در توسعه گردشگری استان اصفهان

56

عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان هتلهای شهر اصفهان

57

بررسی چالشهای مدنی مخاطرات خشکسالی در حوضه زاینده رود با استفاده از تکنیک سوات

58

ارزیابی نقش و تأثیر رسانه های نوشتاری (چاپی و الکترونیکی) در بازاریابی گردشگری شهر اصفهان

59

بررسی نقش و جایگاه موسیقی خیابانی بر توسعه گردشگری شهری

60