جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده خبر

شاغلان جدید صنایع دستی در مناطق شهری، روستائی و عشایری استان اصفهان بیمه می شوند

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:
شاغلان جدید صنایع دستی در مناطق شهری، روستائی و عشایری استان اصفهان بیمه می شوند
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان صبح امروز در نشست با "عماد استکی" مسئول صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از برنامه ریزی برای بیمه شاغلان صنایع دستی در مناطق شهری، روستائی و عشایری استان اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ صبح امروز 31 تیرماه نشست مشترک مسئولین اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و مسئول صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان با حضور فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان، عماد استکی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان، جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و جمعی از مدیران اداره کل بر قرار گردید.
در این نشست مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان تاکید کرد: این نشست بر اساس تفاهم به عمل آمده میان معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور، در راستای بیمه شاغلان صنایع دستی در مناطق روستائی، عشایری و همچنین شهرهای بزرگ نیز منعقد می شود.
او همچنین تصریح کرد: بمدت 2 سال است که اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان به صورت جدی به حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و ترویج صنایع دستی پرداخته است به گونه ائی که دفتر در قالب دفتر حوزه روستائی و عشایری در اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان تشکیل شده و بر این اساس حفاظت از آثار تاریخی و میراث ناملموس حوزه روستائی و به ویژه میراث ناملموس عشایر در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.
فریدون الله یاری همچنین در رابطه با فعالیتهای این اداره کل در حوزه صنایع دستی روستائی و عشایری تاکید کرد: بدون شک بخش فایل توجیهی از هنر و فرهنگ ایران زمین در روستاها متمرکز شده است و جالب اینجاست که در بیش از 800 دهستان و در حدود 2000 روستای استان اصفهان صنایع دستی بی بدیل و ارزشمندی وجود دارد که منطبق با سبک زندگی و نوع معیشت مردم روستاها در طول تاریخ شکل گرفته است .
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در همین راستا ادامه دارد و افزود: متاسفانه با تغییرات سبک زندگی مردم شهرها و روستاها، بسیاری از این صنایع دستی و سبک آنها در حال نابودی است، روی همین اصل تلاش داریم تا مطابق با تغییرات سبک زندگی مردم امروزی، با بهینه سازی این صنایع دستی ، صبات آنها را تداوم بخشیم.
الله یاری در رابطه با طرح بیمه هنرمندان صنایع دستی روستائی و عشایری در پهنه استان تاکید کرد: با توجه به برگزاری این نشست میان مدیران اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان به عنوان زیر مجموعه وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی تلاش می کنیم تا جهت شاغلان صنایع دستی روستائی، عشایری و حتی شهری که دارای مجوز تولید صنایع دستی و کارت هنرمند فعال بوده و مشمول سازمان تامین اجتماعی نمی باشند و به منظور برخورداری از مزایا و تعهدات بلند مدت بیمه های اجتماعی در زمینه بازنشستگی، پیری و از کار افتادگی کلی این طرح بیمه هنرمندان اجرا می شود.
او در همین رابطه همچنین گفت: هنرمندان و شاغلانی که حتی از سابقه ائی 15 ساله در سایر بیمه ها برخوردار باشند و حتی شاغلانی که در حین فعالت فوت می نمایند و یا به طور کلی از کار افتاده شوند نیز این بیمه به آنها تعلق می یابد.


دسته بندی : صنایع دستی

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1397/04/31 11:33

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1397/04/31 11:33