دوشنبه 12 خرداد 1399
مشاهده خبر

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی هنرمندان روستاهای جزیره قشم در نقش خانه هنرهای سنتی استان اصفهان

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:
افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی هنرمندان روستاهای جزیره قشم در نقش خانه هنرهای سنتی استان اصفهان
جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی هنرمندان روستاهای جزیره قشم در نقش خانه هنرهای سنتی استان اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ صبح امروز 14 اسفندماه، جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان، از افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی هنرمندان روستاهای جزیره قشم در اصفهان (نقش خانه هنرهای سنتی استان اصفهان) از تاریخ 15 اسفندماه به مدت یک هفته خبر داد. 
جعفر صالحی همچنین خاطر نشان کرد: در خصوص جایگاه اصفهان و اینکه شهر جهانی صنایع دستی همواره یکی از مقاصد هنرمندان صنایع دستی جهت عرضه آثارشان می باشد این نوید را به هنرمندان اقصی نقاط کشور می دهم، که اصفهان با آغوش باز پذیرای ارائه آثار ارزشمند هنری تمامی شاغلان این حوزه بوده و خواهد بود. 


دسته بندی : صنایع دستی

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1397/12/14 13:01

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1397/12/14 13:01