یک شنبه 22 تير 1399
مشاهده خبر

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی صنایع دستی به مناسبت هفته پژوهش

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان عنوان کرد:
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی صنایع دستی به مناسبت هفته پژوهش
جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی صنایع دستی در نقش خانه هنرهای سنتی اصفهان به مناسبت هفته پژوهش خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان؛ امروز 27 آذرماه، جعفر صالحی گفت: « این نمایشگاه با همکاری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان با هدف آشنایی علاقمندان به حوزه های مختلف صنایع دستی با پایان نامه هایی که با موضوعات مختلف در حوزه صنایع دستی توسط دانشجویان این دانشگاه تدوین گردیده است و به موضوعات جدید در این حوزه پرداخته است، برگزار گردید و به مدت یکهفته قابل بازدید برای دانشجویان و علاقمندان  می باشد.»
جعفر صالحی گفت: «تعدادی از دانشجویان نیز آثار تولیدی صنایع دستی خود در رشته های تذهیب و تشعیر، مشبک فلز ، احجام فلزی، گلیم، و سفال  را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند.»


دسته بندی : صنایع دستی

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1398/09/30 11:34

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1398/09/30 11:34