جمعه 24 مرداد 1399
مشاهده خبر

روند فروش صنایع دستی اصفهان تغییر نیافته است

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان عنوان کرد:
روند فروش صنایع دستی اصفهان تغییر نیافته است
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از عدم تغییر در روند فروش، عرضه و صادرات صنایع دستی استان اصفهان پس از شیوع بیماری کرونا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، فریدون اله یاری امروز 17 اسفندماه با اعلام این مطلب گفت: «خوشبختانه در سال های اخیر توانسته ایم در کنار عرضه معمول صنایع دستی استان به گردشگران روش های جدید بازاریابی بین المللی را به ویژه در زمینه بازاریابی الکترونیک در حوزه صنایع دستی فعال کنیم.»
او همچنین افزود: «در مجموعه جهانی میدان امام (ره) (نقش جهان) فقط به تنهایی بیش از 500 فروشگاه عرضه صنایع دستی ایرانی وجود دارد و تدابیر جدیدی هم به منظور جلوگیری از ارسال خریدهای گردشگران از طریق شبکه پستی در این مجموعه عظیم اندیشیده شده.»
اله یاری تاکید کرد: «با توجه به فعالیت بیش از 40 شرکت در حوزه بازاریابی و استفاده از فناوری های نوین همچون بازاریابی الکترونیک، بخش قابل توجهی از صنایع دستی اصفهان از این طریق به خارج از استان و حتی خارج از کشور صادر می شود، لذا امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده در حوزه بهداشت و سلامت و فروکش شدن شدت این بیماری در آینده نزدیک شاهد آسیب رسیدن به هنرمندان و تولید کنندگان صنایع دستی نباشیم.»


دسته بندی : صنایع دستی

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1398/12/17 12:55

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1398/12/17 12:55