پنج شنبه 25 مهر 1398
مشاهده خبر

اعطاء تسهیلات 13 و نیم میلیاردی به هنرمندان صنایع دستی استان اصفهان در قالب مشاغل خانگی طی سال 1397

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:
اعطاء تسهیلات 13 و نیم میلیاردی به هنرمندان صنایع دستی استان اصفهان در قالب مشاغل خانگی طی سال 1397
جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از اعطاء تسهیلات 13 و نیم میلیاردی به هنرمندان صنایع دستی استان اصفهان در قالب مشاغل خانگی طی سال 1397 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ امروز 26 اسفند ماه، جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: این معاونت در حوزه مشاغل خانگی موفق به صدور 568 فقره پروانه فعالیت مشاغل خانگی مستقل و 135 پروانه فعالیت مشاغل خانگی پشتیبان گردید (که در حوزه پشتیبان 1085 نفر تحت پوشش کار فرمایان شاغل در این بخش قرار گرفتند). 
لازم به ذکر است طبق فعالیتهای صورت پذیرفته در این بخش و نظر به تعاملات ارزنده فی¬ ما بین دستگاهی در استان، خوشبختانه از بین هنرمندان معرفی شده جهت برخورداری از تسهیلات، بیش از 80% موفق به دریافت تسهیلات با کارمزد 4% گردیده اند که رقم کلی دو حوزه مبلغی معال 920/134 میلیون ریال می باشد.  


دسته بندی : صنایع دستی

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1397/12/26 13:27

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1397/12/26 13:27