دوشنبه 12 خرداد 1399
مشاهده خبر

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی خانواده ایرانی در شهرستان شاهین شهر و میمه

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی خانواده ایرانی در شهرستان شاهین شهر و میمه

جواد چهراضی مدیر میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان شاهین شهر و میمه از برگزاری نمایشگاه عرضه صنایع دستی هنرمندان این شهرستان در محورمرکزی استان اصفهان خبرداد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی استان اصفهان:جواد چهراضی امروز30 آبان با اعلام این مطلب افزود:«با توجه به اجرای سیاستهای حمایتی اداره کل میراث فرهنگی استان درراستای حمایت از توسعه کمی وکیفی صنایع دستی در مناطق مختلف استان و به ویژه حمایت از توسعه مشاغل خانگی ویژه بانوان هنرمند، درطی 3 سال اخیر صنایع دستی این شهرستان ازرشد متوازنی برخوردار بوده است.»

 

او در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره های مختلف در راستای معرفی این شهرستان تاکید کرد:« درطی سال 1396 جشنواره اقوام ایرانی با حضورگسترده هنرمندان صنایع دستی به ویژه هنرمندان صنایع دستی روستایی و عشایری استان و کشوربه همت معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و اداره کل میراث فرهنگی استان و سایر ارگانهای شهرستان درشهر شاهین شهر برگزار شد.»

چهراضی در همین راستا افزود:« ازابتدای امسال تاکنون حداقل 3 نمایشگاه صنایع دستی دراین شهرستان برگزارشده که نشان از استقبال مردم شهرستان  از مقوله هنردارد.»

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهین شهر و میمه با اشاره به نمایشگاه خانوادگی صنایع دستی ایرانی تصریح کرد:« این نمایشگاه به همت اداره میراث فرهنگی شهرستان و شهرداری شهرشاهین شهر با عنوان نمایشگاه صنایع دستی خانواده ایرانی در فرهنگسرای خانواده این شهر برگزار شده و هنرمندان به ویژه بانوان هنرمند به صورت خانوادگی آثارخود در رشته هایی همچون هنر بافتنی  را دراین نمایشگاه درمعرض دید علاقه مندان قرار داده اند. »

جواد چهراضی مدیر میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان شاهین شهر و میمه از برگزاری نمایشگاه عرضه صنایع دستی هنرمندان این شهرستان در محورمرکزی استان اصفهان خبرداد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی استان اصفهان:جواد چهراضی امروز30 آبان با اعلام این مطلب افزود:«با توجه به اجرای سیاستهای حمایتی اداره کل میراث فرهنگی استان درراستای حمایت از توسعه کمی وکیفی صنایع دستی در مناطق مختلف استان و به ویژه حمایت از توسعه مشاغل خانگی ویژه بانوان هنرمند، درطی 3 سال اخیر صنایع دستی این شهرستان ازرشد متوازنی برخوردار بوده است.»

 

او در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره های مختلف در راستای معرفی این شهرستان تاکید کرد:« درطی سال 1396 جشنواره اقوام ایرانی با حضورگسترده هنرمندان صنایع دستی به ویژه هنرمندان صنایع دستی روستایی و عشایری استان و کشوربه همت معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و اداره کل میراث فرهنگی استان و سایر ارگانهای شهرستان درشهر شاهین شهر برگزار شد.»

چهراضی در همین راستا افزود:« ازابتدای امسال تاکنون حداقل 3 نمایشگاه صنایع دستی دراین شهرستان برگزارشده که نشان از استقبال مردم شهرستان  از مقوله هنردارد.»

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهین شهر و میمه با اشاره به نمایشگاه خانوادگی صنایع دستی ایرانی تصریح کرد:« این نمایشگاه به همت اداره میراث فرهنگی شهرستان و شهرداری شهرشاهین شهر با عنوان نمایشگاه صنایع دستی خانواده ایرانی در فرهنگسرای خانواده این شهر برگزار شده و هنرمندان به ویژه بانوان هنرمند به صورت خانوادگی آثارخود در رشته هایی همچون هنر بافتنی  را دراین نمایشگاه درمعرض دید علاقه مندان قرار داده اند. »


دسته بندی : صنایع دستی

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1398/08/30 11:44

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1398/08/30 11:44