سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
مشاهده خبر

فروش 10 میلیارد ریالی هنرهای دستی توسط هنرمندان درنوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی استان اصفهان

فروش 10 میلیارد ریالی هنرهای دستی درنوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی استان اصفهان 
جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان،ظهرامروز از فروش 10 میلیارد ریالی صنایع دستی توسط هنرمندان صنایع دستی کشور درنوزدهمین نمایشگاه صنایع دستی اصفهان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان که با حضورهنرمندان31استان کشور،ازتاریخ یکشنبه 18 شهریوررسما افتتاح گردیده بود، فعالیش را درروز جمعه 23 شهریوربه اتمام رسید.
دررابطه باویژگی های نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان جعفرجعفرصالحی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:دراین نمایشگاه هنرمندان و تولیدکنندگان تمامی31 استان کشور در قالب یکصد غرفه تخصصی فروش صنایع دستی حضوریافتند.
اودرادامه افزود:درنمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان همچنین شاهد حضور نمایندگان شش شهر و روستای جهانی صنایع دستی در قالب غرفه های ترویجی بودیم.
جعفر صالحی همچنین ادامه داد وگفت:درنمایشگاه ملی صنایع دستی امسال اصفهان همچنین شاهد حضور هنرمندان صنایع دستی شهرهای ملی کاشان، شهرضا و روستای ملی مهرگردبودیم واین درحالی است که امسال ودریک برنامه ابتکاری،اولین فروشگاه تخصصی صنایع دستی روستایی و عشایری استان اصفهان همزمان با شروع فعالیت نمایشگاه درجنب نمایشگاه آغاز به کارکرد.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین تصریح کرد:درنمایشگاه امسال ودر جهت ایجاد تنوع هرچه بیشتر  شاهدحضور فعال تشکل ها و انجمن های علمی فعال در حوزه صنایع دستی استان شامل : بنیاد ملی نخبگان ، حامیان کارآفرینی ، انجمن های صنایع دستی ، مدیریت خلاقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان ، کمیته امداد ، اداره کل امور زندانها و واحدهای بسته بندی صنایع دستی بودیم که خود نقش مهمی در افزایش تنوع وافزایش استقبال مردم وگردشگران ایفا نمود.
جعفر صالحی درادامه درزمینه دستاوردهای این نمایشگاه نیز عنوان کرد:در طی شش روز فعالیت نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان وبراساس آمار موجود ،هنرمندان صنایع دستی کشور مبلغی در حدود 7500 میلیون ریال فروش نقدی وهمچنین رقمی بالغ بر 2500 میلیون ریال ثبت سفارش صنایع دستی داشتند که در مجموع هنرمندان مبلغ 10 میلیارد ریال در طی زمان برگزاری نمایشگاه مذکور (علیرغم کاهش تعداد غرفه ها و حذف غرفه های فروش سوغات از این نمایشگاه تخصصی) که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15% رشد را نشان می دهد،فروش صنایع دستی داشته اند.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان همچنین اظهار داشت:در جمع بندی نهائی فعالیتهای نمایشگاه،از نظر داوران،غرفه برتر به لحاظ فروش ، غرفه بافته های داری کردستان شناخته شد،همچنین، به لحاظ بسته بندی غرفه عرضه مصنوعات دریایی استان بوشهر و غرفه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی استان خراسان جنوبی و همچنین به لحاظ انجام فعالیتهای زنده تولیدی صنایع دستی (ورک شاپ) غرفه اصفهان شهر جهانی صنایع دستی به عنوان غرفه های برتر این نمایشگاه معرفی گردیدند. 
لازم به ذکر است طبق هماهنگی های به عمل آمده با اتحادیه صنایع دستی در جهت رفاه بیشتر فروشندگان و فعالان تجاری صنایع دستی در مجموعه جهانی میدان امام(ره)(نقش جهان)، مقرر شدتا هنرمندان اصفهانی صرفا در قالب کارگاه های تجربه آموز و تولید زنده در نمایشگاه مذکور حضور یابند. 


دسته بندی : صنایع دستی

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1397/06/26 14:17

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1397/06/26 14:17