پنج شنبه 26 تير 1399
مشاهده خبر

ایجاد رویکرد جدید در تولید محصولات کاربردی صنایع دستی در راستای صادرات این محصولات

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان عنوان کرد:
ایجاد رویکرد جدید در تولید محصولات کاربردی صنایع دستی در راستای صادرات این محصولات
امروز و با حضور مسئولین، هنرمندان و فعالان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان، سومین نشست تخصصی فعالان صنایع دستی با موضوع "بررسی موانع صادرات صنایع دستی" در استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، جعفر جعفر صالحی امروز 26 خردادماه و در حاشیه این نشست با اعلام این مطلب گفت: «ایجاد رویکرد جدید در تولید محصولات کاربردی و ایجاد ارتباط میان تولید کنندگان و طراحان محصولات از یک سو و ارتباط با مشتری از سوی دیگر یکی از نیازهای امروز در راستای فروش و صادرات صنایع دستی است.»
او افزود: «یکی از مهم ترین نقاط ضعف ما در حوزه صادرات محصولات صنایع دستی، عدم ارتباط مستقیم تولید کنندگان صنایع دستی با بازار و عدم شناخت روحیات بازارهای جهانی است، لذا شناسائی ابعاد مختلف بازار از طریق شرکت در نمایشگاه های بین المللی و شناسائی رویدادهای مهم بین المللی و بازاریابی در خصوص معرفی محصولات صنایع دستی ایرانی همزمان با این رویدادها از جمله راه کارهای توسعه صادرات صنایع دستی است.»
جعفر صالحی تاکید کرد: «امروزه همانگونه که در تولید نیاز به استاندارد سازی داریم در حوزه عرضه و فروش نیز نیازمند استاندارد سازی هستیم، لذا در حوزه عرضه و فروش نیازمند استاندارد سازی و رسیدن به شناخت در سه حوزه قیمت تولید، قیمت مورد نظر متقاضیان و قیمت های رقبا در محصولات مشابه خود هستیم.»


دسته بندی : صنایع دستی

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1399/03/26 13:00

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1399/03/26 13:00