یک شنبه 22 تير 1399
مشاهده خبر

برگزاری دوره های آموزشی شیوه های ارزیابی و قیمت گذاری محصولات صنایع دستی

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:
برگزاری دوره های آموزشی شیوه های ارزیابی و قیمت گذاری محصولات صنایع دستی 
جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از برگزاری دوره های آموزشی شیوه های ارزیابی و قیمت گذاری محصولات صنایع دستی توسط این معاونت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، امروز 7 مرداد ماه، جعفر جعفرصالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان هدف از برگزاری دوره های آموزشی شیوه های ارزیابی و قیمت گذاری محصولات صنایع دستی را آشنایی کارشناسان معاونت صنایع دستی استان  عنوان کرد.
جعفرصالحی گفت: به منظور آشنایی کارشناسان معاونت صنایع دستی استان با شیوه های مختلف ارزیابی و قیمت گذاری محصولات صنایع دستی در راستای ارتقاء توان کارکنان جهت نظارت دقیق بر بازار عرضه و فروش مصنوعات تولیدی، دوره های آموزشی با حضور اساتید برجسته و هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی و هنرهای سنتی برگزار گردید.
او خاطر نشان کرد: در این دوره کارشناسان این حوزه با ارزیابی و قیمت گذاری محصولات مختلف صنایع دستی در رشته های قلمکار، قلمزنی، میناکاری، خاتم کاری، نگارگری، بافته های داری، سفال و کاشی آشنا گردیدند.


دسته بندی : صنایع دستی

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1398/05/08 09:52

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1398/05/08 09:52