یک شنبه 22 تير 1399
مشاهده خبر

تدوین استاندارد های ملی صنایع دستی در جلسات کمیته تدوین استانداردهای ملی

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان عنوان کرد:
تدوین استاندارد های ملی صنایع دستی در جلسات کمیته تدوین استانداردهای ملی
جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از برگزاری جلسه کمیته تجدید نظر تدوین استاندارد ملی در رشته فیروزه کوبی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، امروز 25 آذرماه، جعفر جعفر صالحی گفت: «این جلسه پیرو جلسات قبلی تدوین استاندارهای ملی در رشته های مختلف صنایع دستی در سالن جلسات اداره کل استاندارد استان اصفهان و با حضور کارشناسان و هنرمندان این رشته برگزار شد.»
او گفت: «طی این جلسه ضمن بررسی استاندارد تدوین شده به نکات ضعف و قوت آن اشاره شد و اصلاحات مربوطه صورت پذیرفت و مقرر گردید موارد جهت کمیسیون نهائی تدوین و تأیید لازم را از کمیته مذکور (که تحت نظارت مستقیم سازمان ملی استاندارد برگزار می گردد)، اخذ نماید. »
شایان ذکر است تا کنون استان اصفهان با دارا بودن حدود 16 تدوین ملی استاندارد صنایع دستی، دارای بالاترین آمار کشوری در این زمینه می باشد.


دسته بندی : صنایع دستی

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1398/09/25 09:04

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1398/09/25 09:04