دوشنبه 12 خرداد 1399
مشاهده خبر

افزایش عرضه و فروش صنایع دستی در پهنه استان اصفهان در نوروز 1398

افزایش عرضه و فروش صنایع دستی در پهنه استان اصفهان در نوروز 1398
با عنایت به درج خبری مبنی بر افزایش 20 درصدی فروش صنایع دستی در نوروز امسال و ابراز تردید برخی از دوستداران هنر و میراث فرهنگی در این زمینه، اداره امور امور فرهنگی و روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان توضیحاتی را بدین شرح معروض می دارد:
1-اگر به اصل خبر منتشر شده توسط اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنایت بیشتری مبذول شود مشخص می شود که این آمار از   1)بیش از 1050 فروشگاه ثابت صنایع دستی در سطح استان و نه شهر اصفهان    2) این آمار از 603 غرفه صنایع دستی در بازارچه های موقت صنایع دستی در سطح استان جهت نوروز 1398 و 200 مجموعه فروش صنایع دستی در بیش از 200 اقامتگاه بومگردی در سطح استان ارائه شده است.
2-بر اساس این گزارش که در شبکه مجازی کمپین حمایت از صنایع دستی اعلام شده، رئیس محترم اتحادیه صنایع دستی اصفهان از فروش 17 میلیارد تومانی صنایع دستی در امسال خبر داده است که این مطلب از چند منظر قابل توجه است و آن اینکه   1) عزیزان اتحادیه صنایع دستی صرفا آمار فروشگاه های ثابت و آنهم داخل شهر اصفهان را در اختیار دارند، چون دامنه فعالیت آنها قانونا منحصر به شهر اصفهان است و نه استان   2) آمار فروش صنایع دستی در نوروز سال 1397 استان 17 میلیارد تومان بوده و رسما هم اعلام شده پس چگونه امسال فقط در شهر اصفهان 17 میلیارد تومان فروش صنایع دستی وجود داشته و این آمار اگر هم درست باشد در عین حال متعلق به شهر اصفهان و فقط فروشگاه های ثابت صنایع دستی است و این در حالی است که دوستان معتقدند فروش به حتی کمتر از نصف کاهش یافته است؟ پس این آمار در مقایسه با رقم سال گذشته در تناقض است.
3-فراموش نکنیم که امسال بدلیل بروز بلیه طبیعی سیل از یکسو شاهد کاهش سفرهای نوروزی بودیم و از سوی دیگر بسیاری از گردشگران بدلیل امنیت استان اصفهان حتی به صورت سفری کمتر از یک روز بیش از سایر مناطق پیرامون در مرکز ایران به استان اصفهان سفر نمودند.
4-امسال بر اساس سیاستهای سازمان میراث فرهنگی کشور و اداره کل میراث فرهنگی استان تلاش شد تا مقوله سفر به صورت متوازن در پهنه استان توزیع شود، لذا اگر به آمارهای بازدید و اقامت که به صورت روزانه و رسمی منتشر می شد عنایت بیشتری شود مشخص است که امسال در حدود 50 درصد از مجموع سفرهای نوروزی در پهنه استان صورت پذیرفت و صرفا سفر به مرکز استان و دو یا چند شهرستان منحصر نگردید، لذا این آمار (فروش 30 میلیارد تومانی) متعلق به کل استان می باشد.
5-در خصوص بازارچه نوروزی در کاخ چهلستون اصفهان شایان ذکر است که این بازارچه از دو بخش فروش صنایع دستی، آنهم عمدتا صنایع دستی که در میدان امام (ره) (نقش جهان) ارائه نمی شود و بخش سوغات نوروزی اختصاص داشته، لذا امسال بر اساس تمهیدات اندیشیده شده نه تنها آشفتگی در این بازارچه مشهود نبود بلکه عمدتا در بخش اول: سوغات سفر سایر استانهای کشور و محصولات فرهنگی ارائه می شد و در بخش صنایع دستی نیز محصولاتی که در بافت تاریخی اصفهان و توسط فروشگاه ثابت فروش صنایع دستی ارائه نمی شد در جهت حمایت از آنان به گردشگران ارائه گردید.


دسته بندی : صنایع دستی

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1398/01/27 12:30

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1398/01/27 12:30