پنج شنبه 22 آذر 1397
مشاهده خبر
فروش بیش از 1 میلیارد و هفتصد میلیون تومانی صنایع دستی در هفته اول نوروز 1397
معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:
فروش بیش از 1 میلیارد و هفتصد میلیون تومانی صنایع دستی در هفته اول نوروز 1397
جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از فروش بیش از 1 میلیارد و هفتصد میلیون تومانی صنایع دستی استان اصفهان در هفته اول نوروز 1397 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ صبح امروز 8 فروردین؛ جعفرجعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اعلام این خبر افزود: در ایام نوروز 97 جهت ارائه هر چه بهتر صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان به گردشگران نوروزی، بیش از 54 بازارچه فروش صنایع دستی که شامل بیش از 600 غرفه می باشد در 24 شهرستان استان اصفهان دائر گردید، که آمار جمع بندی شده از هفته اول نوروز 1397 حاکی از این است که بیش از  1 میلیارد و هفتصد میلیون تومان فروش صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان در این نمایشگاه ها بوده است.


دسته بندی : صنایع دستی

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1397/01/08 12:50

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1397/01/08 12:50