یک شنبه 6 مهر 1399
مشاهده خبر

ثبت۳ رشته صنایع دستی اصفهان در فهرست میراث ملی ناملموس درسال۱۳۹۸

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان عنوان کرد:
ثبت۳ رشته صنایع دستی اصفهان در فهرست میراث ملی ناملموس درسال۱۳۹۸
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از ثبت 3 رشته صنایع دستی استان اصفهان در فهرست میراث  فرهنگی ناملموس کشور در سال 1398 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ، جعفر جعفرصالحی امروز 28 فروردین ماه با اعلام این مطلب افزود: «در طی شش ماهه اول سال گذشته، حوزه پژوهش این معاونت با همکاری هنرمندان، تهیه پرونده همراه با مستند نگاری ۳ رشته: مهارت ساخت مشبک فلز(شهر اصفهان)، مهارت زره بافی(شهرستان برخوار) و مهارت گوی بافی(شهرستان آران وبیدگل) را  در دستور کار خود قرار داد، لذا پرونده های این ۳ رشته پس از تدوین و تایید در شورای ملی ثبت استان به شورای ثبت آثار کشور ارسال شد.»
او گفت: «پرونده این رشته ها در اواخر بهمن ماه سال 1398 در نشست شورای  ملی ثبت آثار کشور مطرح و با اکثریت آرا به تصویب رسید.»
درحال حاضر بیش از۴۵ رشته صنایع دستی استان اصفهان در فهرست میراث ناملموس ملی کشور به ثبت رسیده است. همچنین مهارت بافت قالی شهر تاریخی کاشان نیز در فهرست میراث ناملموس بشری به ثبت جهانی رسیده.


دسته بندی : صنایع دستی

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1399/01/28 11:50

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1399/01/28 11:50