یک شنبه 29 فروردين 1400
شرکتهای تعاونی صنایع دستی

لیست اسامی شرکتهای تعاونی صنایع دستی استان اصفهان

آدرس پستی محل فعالیت

تلفن همراه

شهر محل فعالیت

متقاضی

گروه فعالیت

گشنیزجان- روستای گشنیزجان

09135357239

چادگان

تعاونی سفال و سرامیک محک گشنیزجان (تعاونی تولید)

کاشی سنتی،سفال و سرامیک

خیابان شیخ بهایی-جنب مسجد-بعداز چهارراه آذر-نبش بن بست 23-مرکز رشد هنر

09132302215

اصفهان

اسطوره نگاران پارسی (شرکت)

کاشی سنتی،سفال و سرامیک

خیابان کمال اسماعیل- نرسیده به چهارراه فردوسی- پلاک 136

09131182126

اصفهان

شرکت خدمات بین المللی گشایش آفرین (شرکت)

صنایع دستی فلزی

اصفهان-خیابان امام خمینی- حکیم فرزانه- جنب کاشی سازی سلیمانی-

09133141005

اصفهان

گروه معماری میراث جاویدسپاهان (شرکت)

هنرهای سنتی وابسته به معماری

فلاورجان کرسگان خیابان ارشاد کوی نوبهار یاس 4

09134090449

فلاورجان

مهندسی هنر ماندگار اصفهان (شرکت)

صنایع دستی چوبی وحصیری

اصفهان-خیابان استانداری-کوچه سعدی-روبروی حوزه هنری-شرکت تعاونی نیلوفر آبی اصفهان

09133060667

اصفهان

شرکت تعاونی نیلوفر آبی (تعاونی تولید)

میناکاری