چهارشنبه 30 مهر 1399
اطلاعیه بیمه هنرمندان

بیمه هنرمندان ، قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی کد دار:


بیمه صنایع دستی از دی ماه 89 تاکنون در حال اجرا می باشد. هزینه اجرای این قانون در سال

 1388 از محل اعتبار برنامه 30441، ماده واحده قانون بودجه سال1388 کل کشور تامین شده و در سال های بعد در صورت تامین اعتبار قابل اجرا میباشد

.

از تاریخ این ابلاغ، استادکاران و کارگران کارفرما و بدون کارفرما، شاغل در کارگاه های خانگی و مجتمع های کوچک و بزرگ مربوطه در گروه های مصوب(کددار) صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند، زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند. 20 درصد سهم دولت و 7 درصد سهم بیمه شده خواهد بود. در صورت وجود کارفرما، با پرداخت 3 درصد سهم کارفرما، بیمه یاد شده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود.


جهت ثبت نام برای بیمه صنایع دستی ( در صورت وصل شدن بیمه ) با در دست داشتن مدارک زیر به معاونت صنایع دستی مراجع شود :

  • گواهی مهارت فنی و حرفه ای یا گواهی صلاحیت حرفه ای مربوط با شغل
  • کارت شناسایی یا پروانه تولید انفرادی


در صورت دارا نبودن مجوز کارت شناسایی یا پروانه تولید انفرادی با در دست داشتن مدارک  از شنبه تا چهارشنبه در ساعت کاری به واحد فنی معاونت صنایع دستی واقع در اداره میراث فرهنگی تلفن 32665416 واقع در خیابان 22 بهمن ، مجتمع ادارای امیرکبیر مراجعه شود.