یک شنبه 31 شهريور 1398
بـازدیـد این هفته سایت: 7220
بـازدیـد این ماه سایت: 29622
اطلاعیه بیمه هنرمندان

بیمه هنرمندان ، قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی کد دار:


بیمه صنایع دستی از دی ماه 89 تاکنون در حال اجرا می باشد. هزینه اجرای این قانون در سال

 1388 از محل اعتبار برنامه 30441، ماده واحده قانون بودجه سال1388 کل کشور تامین شده و در سال های بعد در صورت تامین اعتبار قابل اجرا میباشد

.

از تاریخ این ابلاغ، استادکاران و کارگران کارفرما و بدون کارفرما، شاغل در کارگاه های خانگی و مجتمع های کوچک و بزرگ مربوطه در گروه های مصوب(کددار) صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند، زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند. 20 درصد سهم دولت و 7 درصد سهم بیمه شده خواهد بود. در صورت وجود کارفرما، با پرداخت 3 درصد سهم کارفرما، بیمه یاد شده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود.


جهت ثبت نام برای بیمه صنایع دستی ( در صورت وصل شدن بیمه ) با در دست داشتن مدارک زیر به معاونت صنایع دستی مراجع شود :

  • گواهی مهارت فنی و حرفه ای یا گواهی صلاحیت حرفه ای مربوط با شغل
  • کارت شناسایی، جواز تاسیس یا پروانه تولید صنایع دستی


در صورت دارا نبودن مجوز کارت شناسایی یا پروانه تولید کارگاهی به واحد فنی معاونت صنایع دستی واقع در اداره میراث فرهنگی خیابان 22 بهمن ، مجتمع ادارای امیرکبیر مراجعه شود.


          جهت دریافت کارت اعتباری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از طریق سایت زیر:

http://advari.irantvto.ir

- دریافت و پرینت شماره پرونده و شناسه پرداخت و ارائه به واحد بیمه صنایع دستی

       به منظور دریافت راهنمایی بیشتر در خصوص امور بیمه هنرمندان و دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای به معاونت صنایع دستی ، واحد بیمه مراجعه شود.