یک شنبه 29 فروردين 1400
تماس با معاونت صنایع دستی
تماس با معاونت هترهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان :

تلفکس:  32665421
سایر شماره های تلفن در بخش اطلاعات تماس سایت اصلی جهت ملاحظه قابل بهره برداری میباشد.

آدرس: اصفهان-خیابان22 بهمن- مجموعه اداری 22 بهمن- بین اداره گاز و شرکت شهرکهای صنعتی-معاونت صنایع دستی-طبقه دوم تماس با مدیر سایت:  isfahanmiras@yahoo.com