یک شنبه 29 فروردين 1400
کلیات و تعاریف

آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی

 

صنایع دستی به مجموعه ای از « هنر ، صنعت » اطلاق می شود که عمدتاً با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی آن به کمک دست و ابزار دستی تولید و موجب تهیه و ساخت محصولاتی می شود که در هر مرحله از  آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی اینگونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه ای می باشد

در این راستا و بمنظور صیانت از ارزشهای والای فرهنگی هنری این سرزمین کهن ،سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متولی اصلی صنایع دستی بوده و برهمین اساس اجرا و برگزاری دوره های آموزش از جمله برنامه های توسعه و ترویج معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان مذکور می باشد .  

 

اهداف 

دراجرای برنامه های توسعه و ترویج معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی ، بمنظور آشنایی و جذب جوانان و علاقمندان به رشته های مختلف صنایع دستی و ایجاد بستر مناسب برای اشتغال و کارآفرینی؛ همچنین حفظ ، احیاء و توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی مناطق مختلف کشور با رعایت و حفظ بومی گرایی و ارزشهای فرهنگی هر منطقه ، برگزاری دوره های آموزش صنایع دستی محقق گردیده است .

 

برنامه ها و فعالیت های  واحد آموزش صنایع دستی در یک نگاه

 

برنامه ها:

-        تهیه تقویم آموزشی جهت برگزاری دوره ها

-         ثبت نام  کلاس های آموزشی در طول سال

-        برگزاری دوره های حضوری و غیرحضوری رشته های مختلف صنایع دستی

-        بسترسازی مطلوب و مناسب به منظور آموزش هنرجویان در سه سطح مقدماتی ، پیشرفته ، به آموزی

-        نظارت و کنترل بر عملکرد کارگاهها و مراکز آموزش صنایع دستی تحت پوشش در استان اصفهان

-        نظارت بر عملکرد مجریان بخش خصوصی در کلیه شهرستانها ومناطق واگذار شده

 

فعالیت ها:

-        صدور گواهی مهارت هنرآموختگان 

-        ایجاد فضای اینترنتی به منظور ثبت نام اینترنتی دوره های آموزش حضوری

-        برگزاری دوره های آموزش غیرحضوری(مجازی)

-        برگزاری نمایشگاههای آثارهنرجویان واحد آموزش

-        انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی

-        برگزاری دوره های آموزش صنایع دستی در کانون اصلاح و تربیت

-        برگزاری دوره های آموزش صنایع دستی در زندان

-        برگزاری دوره های آموزش صنایع دستی درفرهنگسراها

-        برگزاری دوره های آموزش صنایع دستی در مراکز آموزش استثنائی

-        برگزاری دوره های آموزش صنایع دستی در هنرستان کار دانش

-        تجهیز کارگاه های آموزش به وسایل و ابزارآلات کمک آموزشی