چهارشنبه 29 اسفند 1397
اطلاعیه های ثبت نام

 

برنامه کلاسی دوره های آموزش حضوری مرکز آموزش تخصصی هنرهای سنتی ادیب پاییز 1397

ردیف

رشته آموزشی

مقطع

روز کلاس

تاریخ اولین جلسه*

نام مربی

ساعت کلاس

1

سفالگری با دست

مقدماتی

یکشنبه ها

و

سه شنبه

یکشنبه 11/9/97

سرکارخانم شیخ بهایی

8:30 صبح    الی 13

2

نگارگری

پیشرفته

یکشنبه ها

 و

سه شنبه ها

یکشنبه 11/9/97

سرکارخانم استادی

8:30 صبح    الی 13

3

تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

مقدماتی

شنبه ها

شنبه

 10 /9/97

جناب آقای بصیرت

8:30 صبح    الی 13

4

طراحی سنتی

مقدماتی

شنبه ها

شنبه

 10/9/97

سرکار خانم ناظم

8:30 صبح    الی 13

5

طراحی سنتی

پیشرفته

چهارشنبه ها

چهارشنبه

14/9/97

سرکار خانم ناظم

8:30 صبح    الی 13

6

زیورآلات سنتی

مقدماتی

چهارشنبه ها

چهارشنبه

14/9/97

آقای ذهب صنیعی

8:30 صبح    الی 13

7

گل و مرغ

مقدماتی

دوشنبه ها

و

 پنج شنبه ها

دوشنبه

 12/9/97

سرکار خانم پاکزاد

8:30 صبح    الی 13

 

v      تاریخ اعلام شده برای اولین جلسه به عنوان جلسه توجیهی بوده و حضور کلیه هنرجویانی که در رشته های فوق ثبت نام کردند در جلسه توجیهی الزامی است.

لازم به ذکر است عدم حضور هنرجویان در جلسه توجیهی به منزله انصراف از دوره تلقی گردیده و نفرات رزرو در هر رشته جایگزین خواهند شد.

 

 

اسامی هنرجویان رشته نگارگری پیشرفته

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ اولین جلسه (جلسه توجیهی )

1

مریم وصال

ابراهیم

یک شنبه

 11/9/97

2

مرضیه حاجی رستم هندی

عباس

3

مریم کریمی

حسین

4

وحید برهانی

امیرعلی

5

مرضیه حافظ فرقان

مرتضی

6

مهوش کشاورز ششده

رضا

7

ناهید طوقی عشقی

غلامحسین

8

زهرا اباصلتیان نائینی

مرتضی

9

شیدا شیرانی

حبیب اله

10

مریم چیت ساز زاده

مرتضی

11

الهه شریفی نژاد

مهدی

12

آزاده زهرا جهان آرا

محسن

13

نرگس سادات قدرت

سید ابوالقاسم

14

فاطمه السادات مدنیان

سید مرتضی

  

اسامی هنرجویان رشته گل و مرغ مقدماتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ اولین جلسه (جلسه توجیهی )

1

رسول طالبی

نادر

دوشنبه

 12/9/97

2

افسانه ریحانپور

ید اله

3

مجید قلع ریز

مصطفی

4

مریم امیری

ابوالقاسم

5

مائده سمیعی دستجردی

محمد علی

6

راضیه قدیری

رضا

7

الهام ابراهیمی

ید اله

8

شیوا شیرانی

حبیب اله

9

طیبه یاوری رامشه

غلامرضا

10

روح الله شادمانی

عباس

11

فاطمه نادریان

مصطفی

  

اسامی هنرجویان رشته طراحی سنتی مقدماتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ اولین جلسه (جلسه توجیهی )

1

آرزو رضوی زاده

سید حسن

شنبه

 10/9/97

2

سمیرا مباشریان

حسین

3

ابوالفضل حامدی

عباسعلی

4

سحر صادقی نوگورایی

غلامرضا

5

مریم چاخرلوئی

اسد

6

سارا جلالی

علی حسین

7

معصومه کرمانیان پور

مهدی

8

الهه درویشی

حجت الله

9

زینب رئیسی فیل آبادی

ذولفعلی

10

علی احمدی

رمضانعلی

  

اسامی هنرجویان رشته زیورآلات مقدماتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ اولین جلسه

 (جلسه توجیهی )

1

عباسعلی قاسمی

قدرت الله

چهارشنبه

14/9/97

2

علی اکبر ابو‌القاسمی

بهرامعلی

3

مهرداد دادخواه تهرانی

ناصر

4

اصغر محمدیان

محمد

5

زهرا نصر اصفهانی

حمید

6

صدیقه فرجی

عبدالبابا

7

مهشید رابه

اصغر

8

فاطمه جمشید زاده شبانکاره

حسین

9

فرهاد آقا بابائی

رسول

10

مائده احمدی

فضل الله

11

ندا قربان خانی

احمد

12

سمانه نفیسی

جعفر

13

فاطمه جعفری

علی

14

مهدی دهقانی

نعمت الله

15

وحید قلمرن

امیر

16

احسان خورسندی

علیرضا

17

بهنام فرنیا

منصور

18

مریم افشاری

مهدی

  

اسامی هنرجویان رشته تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مقدماتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ اولین جلسه (جلسه توجیهی )

1

امیر حسین حسینی

نصر ا...

شنبه

 10/9/97

2

سمانه شیخ قهدریجانی

محمد حسین

3

آزاده اقدامی

سعید

4

محمد عابدی

مرتضی

5

سجاد صدری کوپائی

ولی اله

6

ارزو اقدامی

سعید

 

اسامی هنرجویان رشته سفاگری با دست مقدماتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ اولین جلسه

 (جلسه توجیهی )

1

الناز بلوچی

سعید

یک شنبه

 11/9/97

2

شقایق رحیمی

حجت اله

3

زهره مددی

ابراهیم

4

مائده مهدوی

ابراهیم

5

عاطفه شمس بگی

محمدحسن

6

سجاد صالحی

اردشیر

7

معصومه کیانی زاد

عبدالحمید

8

زینب حق شناس گرگابی

محمدعلی

9

مینا زارعی

احمد

10

بنیامین فخاری کوپائی

عبدالحسین

 

محل برگزاری دوره های آموزشی :

اصفهان ، خ سعادت آباد، خ آیت اله خوانساری ، جنب مقبره بانو امین ، مرکز آموزش تخصصی هنرهای سنتی ادیب