دوشنبه 2 بهمن 1396
اطلاعیه های ثبت نام

 برنامه کلاسی دوره های آموزش حضوری مرکز آموزش تخصصی هنرهای سنتی ادیب

پاییز 1396

ردیف

رشته آموزشی

مقطع

روز کلاس

تاریخ اولین جلسه کلاس

توضیحات

1

فیروزه کوبی

مقدماتی

سه شنبه

پنجشنبه

13-8:30

سه شنبه 7/9/96

اسامی هنرجویان در جدول ذیل اعلام گردیده است.

2

تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

مقدماتی

13-8:30

شنبه

18/9/96

اسامی هنرجویان در جدول ذیل اعلام گردیده است.حضور همه هنرجویان در اولین جلسه جهت گروه بندی و تعیین روز کلاس الزامی می باشد.

3

تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

پیشرفته

 

13-8:30

شنبه

18/9/96

اسامی هنرجویان در جدول ذیل اعلام گردیده است.  حضور همه هنرجویان در اولین جلسه جهت گروه بندی و تعیین روز کلاس الزامی می باشد.

4

سفالگری با چرخ

پیشرفته

شنبه

13-8:30

شنبه

4/9/96

اسامی هنرجویان در جدول ذیل اعلام گردیده است.

5

سفالگری با دست

پیشرفته

یکشنبه

13-8:30

یکشنبه

5/9/96

اسامی هنرجویان در جدول ذیل اعلام گردیده است.

 

  

 

اسامی هنرجویان رشته فیروزه کوبی مقدماتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

زمان کلاس

1

حسین مرادیان 

 

روز :  سه شنبه

 

 

تاریخ : 7/9/96

 

 

ساعت : 13-8:30

 

2

مریم امیری

3

علیرضا ایوبی پزوه

4

فاطمه بگی

5

فاطمه شهسواری مفرد

6

زهرا موتمر

7

فرناز نادری

8

فاطمه خاوری

9

سمیه نصرالهی

10

الهه توانگر

11

محمدرضا پورخواجه

12

مرتضی وحدت پور

13

منصوره مظاهری

14

زهرا محمدی برنجگانی

15

رقیه محمدی برنجگانی

                                                                       

 

اسامی هنرجویان رشته تراش سنگ های قیمتی

 و نیمه قیمتی مقدماتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

زمان کلاس

1

احمد راز قندی

 

روز :  شنبه

 

 

تاریخ : 18/9/96

 

 

ساعت : 13-8:30

 

2

ندا قربان خانی

3

محمد زهب صنیعی

4

مریم کریمی

5

زهرا عباس پور

6

سید دانیال طبائیان

7

سعید معتمدی

8

پویا حقیقی

9

سمانه نفیسی

10

علی اصغر خانی

11

مرضیه جعفری

12

مهناز پیریان

13

زینب رشنویی

14

بیان احمدی

15

مهناز خادم الفقرا

16

سید مصطفی نجارپور

17

محمد حیدرپور شیرازی

 

 

اسامی هنرجویان رشته تراش سنگ های قیمتی

 و نیمه قیمتی پیشرفته

ردیف

نام و نام خانوادگی

زمان کلاس

1

بهنام کشاورز

 

روز :  شنبه

 

 

تاریخ : 18/9/96

 

 

ساعت : 13-8:30

 

2

احسان خورسندی

3

نادر وفاداران

4

صفورا نایب پور

5

فائزه قضنفر پور

6

پریناز امیری

7

آسیه شیرانی

8

سمانه سادات حسینی

 

 

 

اسامی هنرجویان رشته سفالگری با چرخ پیشرفته

ردیف

نام و نام خانوادگی

زمان کلاس

1

اعظم علی محمدی

 

روز :  شنبه

 

 

تاریخ : 4 /9/96

 

 

ساعت : 13-8:30

 

2

منصوره نجارپور

3

سیدجواد قریشی

4

بهار رئیسی

5

زهرا حاجی جانی

6

زهرا موسوی

7

نیلوفر ابراهیمی

8

الهه حمیدی

9

نسترن سادات خواجه باشی

10

الهه سهرابی

11

پوران بهرامیان

12

لبخند ادیب

 

اسامی هنرجویان رشته سفالگری با دست پیشرفته

ردیف

نام و نام خانوادگی

زمان کلاس

1

سیدمحسن اثنی عشری

 

روز : یکشنبه

 

 

تاریخ : 5/9/96

 

 

ساعت : 13-8:30

 

2

عاطفه باقریان

3

سپیده بنی صادقی

4

ریحانه دوغی

5

مریم مرادی

6

موراشین زنده دل

7

مائده فرهادیان

8

ندا قاسم پور

9

پریناز ایروانی

10

سحر قندهاری

11

یاسمین شیشه گر

12

محمد حفیظی راد

 

      قابل توجه کلیه ثبت نام شدگان دوره های آموزش صنایع دستی :

 

1-      حضور همه هنرجویان در جلسه اول الزامی است و

 عدم حضور به منزله انصراف از دوره می باشد.

 

2-      در صورت ریزش هر کلاس در جلسه اول، با متقاضیانی که به عنوان رزرو ثبت نام شده اند

 

 جهت حضور در کلاس تماس حاصل می گردد.

 

3-      محل برگزاری دوره های آموزشی: اصفهان،خیابان سعادت آباد،
 
خیابان آیت اله خوانساری، جنب مقبره بانو امین، مرکز آموزش تخصصی هنرهای سنتی ادیب