سه شنبه 4 مهر 1396
اطلاعیه های ثبت نام

برنامه کلاسی

 دوره های آموزش حضوری مرکز آموزش تخصصی هنرهای سنتی ادیب

تابستان 1396

 

ردیف

رشته آموزشی

مقطع

روز کلاس

تاریخ اولین جلسه کلاس

توضیحات

1

منبت چاقویی

مقدماتی

یکشنبه

چهارشنبه

13-8:30

یکشنبه 22/05/96

 

2

ملیله کاری

مقدماتی

یکشنبه

سه شنبه

13-8:30

یکشنبه 22/05/96

 

3

قلمزنی

مقدماتی

شنبه

چهارشنبه

13-8:30

شنبه 21/05/96

 

4

طراحی سنتی(1)

مقدماتی

دوشنبه

13-8:30

دوشنبه 23/05/96

اسامی هنرجویان این کلاس در جدول ذیل اعلام گردیده است.

5

طراحی سنتی(2)

مقدماتی

یکشنبه

پنجشنبه

13-8:30

یکشنبه 22/05/96

اسامی هنرجویان این کلاس در جدول ذیل اعلام گردیده است.

6

طراحی سنتی(3)

مقدماتی

چهارشنبه

13-8:30

چهارشنبه 25/05/96

اسامی هنرجویان این کلاس در جدول ذیل اعلام گردیده است.

7

طراحی سنتی

پیشرفته

سه شنبه

13-8:30

سه شنبه 24/05/96

 

8

مینا

مقدماتی

شنبه

دوشنبه

13-8:30

شنبه 21/05/96

 

9

مینیاتور

مقدماتی

سه شنبه

پنجشنبه

13-8:30

سه شنبه 24/05/96

 

10

فیروزه کوبی

مقدماتی

سه شنبه

پنجشنبه

13-8:30

سه شنبه 24/05/96

 

11

تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

مقدماتی

شنبه

یکشنبه

13-8:30

شنبه 21/05/96

 

12

تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

پیشرفته

شنبه

یکشنبه

13-8:30

شنبه 21/05/96

 

13

گلیم بافی

مقدماتی

یکشنبه

دوشنبه

13-8:30

یکشنبه 22/05/96

 

14

سفالگری با چرخ

مقدماتی

شنبه

13-8:30

شنبه 21/05/96

 

15

سفالگری با دست

مقدماتی

یکشنبه

13-8:30

یکشنبه 22/05/96

 اسامی هنرجویان رشته طراحی سنتی مقدماتی (1)

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

زمان کلاس

1

مرضیه فرهادی

حسین

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

23/05/96

 

 

 

 

ساعت

13-8:30

2

راحیل ایکدر

علی محمد

3

مریم پهلوان

فریدون

4

نرگس محمود ترک

ایرج

5

فاطمه چوپانی

رضا

6

نسیم پاک فر

محمود

7

امین ممبنی

یوسف

8

مینا محسن زاده

غلامحسین

9

اطهر معینی

محمدعلی

10

زهرا نبیانی

محمدجواد

11

آذر محققیان

رسول

12

زهرا اسحاقی

حسن

13

ندا مسلم زاده

ایرج

14

ساناز اسماعیلی

----

15

مژگان جعفری

محمدحسین

16

زهرا درخشش

حسینعلی

17

عطیه عبدالهی

رحمت اله

18

شیوا شیرانی

----

19

شیدا کیخسروی

منصور

 

 

اسامی هنرجویان رشته طراحی سنتی مقدماتی (2)

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

زمان کلاس

1

روژین صدیق بهزادی

محمدحسن

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

22/05/96

 

 

ساعت

13-8:30

2

یاسمن باقریان

قدمعلی

3

معین شیبانی

بهرام

4

زهره تقی یار

اکبر

5

وحید احمدی

محمدولی

6

طیبه یاوری

غلامرضا

7

علیرضا صداقت خرزوقی

اکبر

8

حسین مرادیان

احمد

9

روح اله شادمانی

عباس

10

زهرا جزی

منصور

11

مرضیه آقااسماعیلی

احمد

12

بهشته صدری

علیرضا

13

افسانه ریحان پور

یداله

14

مجتبی حمزه

مصطفی

15

سروناز رامبد

محمود

16

حسین رحیمی نیکو

محمدکریم

17

وحید برهانی

براتعلی

18

سعید کرمی

صفرعلی

19

زهرا اباصلتیان

مرتضی

20

زهره سادات مدنیان

سیدمرتضی


 


اسامی هنرجویان رشته طراحی سنتی مقدماتی (3)

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

زمان کلاس

1

محبوبه حلمی

محمدرضا

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

25/05/96

 

 

ساعت

13-8:30

2

آمنه یاحی

محمد

3

یهاره میری

مجتبی

4

سمانه ملاکوچکیان

غلامعلی

5

مرضیه ظهیری

فتح اله

6

حدیثه معتمدی

کریم

7

حمید معتمدی

کریم

8

خانم نه روزیان

عباس

9

عطیه شبانیان

ابراهیم

10

فهیمه سلیمانی

رسول

11

شبنم سعیدفر

فضل اله

12

نیره قصری

اصغر

13

شیرین سعیدفر

فضل اله

14

فاطمه جعفری

-----

15

فاطمه علی پور

-----

16

پریسا روغنی

اکبر

17

مریم امیری

ابوالقاسم

18

فصیحه جوکار

عباسقلی

19

الهه توکلی

مظاهر

                                                                       

* حضور همه هنرجویان در جلسه اول الزامی است و عدم حضور به منزله انصراف از دوره می باشد.