جمعه 5 خرداد 1396
اطلاعیه های ثبت نام
  

برنامه کلاسی دوره های آموزش حضوری -زمستان 1395


ردیف

رشته آموزشی

مقطع

روز و ساعت کلاس

نام مربی

مکان برگزاری


1

گره چینی

مقدماتی

 

سه شنبه

7/10/1395

ساعت

13-9

 

 

آقای جلیلی

* مرکز آموزش تخصصی هنرهای سنتی ادیب

 

2

گره چینی

پیشرفته

3

گره چینی

به آموزی

4

زری بافی

مقدماتی

به دلیل محدودیت ظرفیت کلاس، زمان و مکان برگزاری کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

 

  

   * خیابان سعادت آباد- خیابان آیت اله خوانساری- مرکز آموزش تخصصی هنرهای سنتی ادیب

 

* * حضور همه هنرجویان در جلسه اول الزامی است و عدم حضور به منزله انصراف از دوره می باشد.

 

***  به همراه داشتن مدارک زیر در جلسه اول الزامی است:

 

-یک برگ کپی شناسنامه

-یک برگ کپی کارت ملی

-یک قطعه عکس 4*3

-کپی مدرک دوره قبل