جمعه 15 اسفند 1399
تقویم نمایشگاههای مصوب سالیانه

                                   تقویم
پیش بینی نمایشگاه های داخلی صنایع دستی در سال 1397


تاریخ برگزاری

سطح برگزاری

محل برگزاری

ردیف

خاتمه

شروع

منطقه ای

سراسری

بین المللی

16/4/97

12/4/97

-

-

ü

آذربایجان شرقی

1

7/5/97

1/5/97

-

ü

-

کرمانشاه

2

8/5/97

4/5/97

-

ü

-

خراسان رضوی

3

13/5/97

9/5/97

-

ü

-

گیلان

4

20/5/97

10/5/97

 

ü

 

گلستان

5

15/6/97

11/6/97

-

ü

-

خراسان شمالی

6

26/5/97

19/5/97

ü

-

-

کهگیلویه و بویراحمد

7

26/5/97

22/5/97

-

ü

-

مرکزی

8

2/6/97

29/5/97

-

ü

-

آذربایجان غربی

9

3/6/97

30/5/97

-

-

ü

همدان

10

9/6/97

3/6/97

-

ü

-

معاونت صنایع دستی (ستاد)

11

12/6/97

8/6/97

-

ü

-

زنجان

12

19/6/97

13/6/97

-

ü

-

اصفهان

13

25/6/97

21/6/97

ü

-

-

چهارمحال و بختیاری

14

26/8/97

22/8/97

-

ü

-

یزد

15

2/9/97

28/8/97

-

ü

-

سیستان و بلوچستان

16

15/9/97

11/9/97

-

ü

-

خراسان جنوبی

17

9/9/97

4/9/97

-

ü

-

هرمزگان

18

18/9/97

13/9/97

-

ü

-

تهران

19

7/10/97

3/10/97

-

ü

-

بوشهر

20

بهمن ماه

-

ü

-

معاونت صنایع دستی (ستاد) عیدانه

21

20/11/97

16/11/97

-

ü

-

خوزستان

22

 

11/12/97

6/12/97

-

ü

-

فارس

23

 

17/12/97

13/12/97

ü

-

-

قم

24

 

29/12/97

26/12/97

-

ü

-

کرمان

25

 

 

لازم به ذکر است مکانها و تاریخ های مذکور پیش بینی بوده و در صورت قطعی شدن تاریخ و مکان نمایشگاه،

اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.