سه شنبه 12 اسفند 1399
مراحل صدور و تمدید کارت شناسایی هنرمندان

شرایط و ضوابط صدور و تمدید کارت شناسایی

 

 – شرایط عمومی و اختصاصی

الف- شرایط عمومی متقاضی 

  1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
  2. تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مطرح شده درقانون اساسی کشور
  3. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم (برای آقایان)
    تبصره – داشتن گواهی اشتغال به تحصیل با شرایط مندرج در این دستورالعمل

شرایط اختصاصی فارغ التحصیلان دانشگاهی مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی:

  1. داشتن تمامی شرایط عمومی

2.داشتن سن بالای 55 سال

3.داشتن سابقه فعالیت بالای 20سال در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی

4.ارائه مدارک ومستندات لازم در زمینه فعالیت

 شرایط اختصاصی پیشکسوتان صنایع دستی:

  1. داشتن تمامی شرایط عمومی
  2. داشتن مدارک تحصیلی کاردانی٬کارشناسی٬کارشناسی ارشدو دکتری از سطح دانشگاههای معتبر و مورد تایید وزارت علوم از رشته های مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی.

صدور کارت برای افرادی که دارای مدارک معادل و یا درجات هنری مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی مورد تایید می باشد بلامانع است.

شرایط اختصاصی شاغل و فعالین کارگاههای تولیدی صنایع  دستی:

1.داشتن تمامی شرایط عمومی

2.داشتن حداقل سن 18 سال

3.داشتن مهارت و سوابق کافی در زمینه فعالیت

4.صدور کارت برای شاغلین کارگاههای دارای مجوز پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی بلامانع می باشد.

5.انجام مراحل صدور کارت برای شاغلین در کارگاهها توسط کارفرما و بر اساس لیست ارائه شده و نوع تخصص آن ها صورت می پذیرد.

5-1ارائه گواهی تائید کارکرد و حسن انجام کار از کارفرما برای شاغل به صورت مجزا الزامی است.

5-2ارائه تصویر مجوزپروانه تولید کارگاهها توسط کارفرما بصورت دوره ای.

5-3 ارائه لیست بیمه شاغلین و فعالین کارگاهها توسط کارفرما بصورت دوره ای

5-4کارفرما مکلف است در صورت اضافه نمودن و یا کم کردن کارگران کارگاه خود نسبت به اعلام اسامی آنان به معاونت صنایع دستی استان ذیربط اقدام نماید.

  

- مدارک مورد نیاز برای صدور کارت شناسایی

1.     تکمیل فرم تقاضا نامه

2.     اصل شناسنامه وکارت ملی

3.     اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان
تبصره – آقایان درصورت نداشتن مدارک وظیفه عمومی ملزم به ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاهی می باشند.

4.     تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری

5.     ارائه اصل آخرین مدرک تحصیلی مرتبطقید شده یا مدرک درجه هنری و یا گواهی مهارت از سازمان فنی و حرفه ای

6.     ارائه گواهی اشتغال به کار و حسن انجام کار ازیکی از کارگاههای صنایع دستی دارای پروانه تولید کارگاهی برای شاغلین و فعالین صنایع دستی الزامی است.

7.     ارائه سابقه فعالیت که می تواند شامل سابقه بیمه تامین اجتماعی فرد و یا تایید کارفرما باشد برای فعالین در کارگاههای تولیدی صنایع دستی الزامی است.


– صدور کارت شناسایی

1.پس از ارائه مدارک لازم و احراز شرایط در حرفه مورد تقاضا توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان٬صدور کارت شناسایی حسب مورد برای شخص حقیقی انجام می شود.

2.بازدید ازفضای کارگاهی و خانگی شاغلین و فعالین صنایع دستی الزامی است.

3.دارنده کارت شناسایی موظف است یک ماه و نیم قبل از انقضای مدت آن نسبت به تمدید اقدام نماید.

4.صدور کارت شناسایی برای چندین شخصیت حقیقی ممنون است.

5.صدور بیش از یک کارت شناسایی برای یک نفر ممنوع است.