یک شنبه 29 فروردين 1400
درخواست و تمدید پروانه تولید کارگاهی

شرایط و ضوابط صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی

شرایط عمومی و اختصاصی

الف- شرایط عمومی متقاضیان جواز تاسیس و پروانه تولید کارگاهی ، مدیر فنی و استادکار

 1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
 2. تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مطرح شده درقانون اساسی کشور
 3. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم ( برای آقایان )
 4. عدم فعالیت در سازمان‌هاى دولتى و یا هر شغل دیگرى که مانع از فعالیت تمام وقت درکارگاه باشد.
 5.  داشتن توان جسمی لازم دررشته مورد تقاضا

ب-  شرایط اختصاصی متقاضی جواز تاسیس  و پروانه تولید کارگاهی

 1. داشتن تمامی شرایط عمومی.
 2. داشتن حداقل سن 20 سال
 1. داشتن توان جسمی و مهارت فنی لازم در رشته مورد تقاضا .
 2. در صورتی که متقاضی پروانه تولید کارگاهی، دارای مهارت فنی و توانایی لازم برای ساخت محصول در رشته مورد تقاضا نباشد بکارگیری مدیرفنی و یا استادکار در کارگاه با شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است .
 3. داشتن سکونت دایم در شهر و استان محدوده فعالیت .
 4. معرفی مکان مناسب فاقد سکونت برای فعالیت کارگاهی با ارائه سند معتبر (مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه معتبر ) به نام شخصیت حقیقی یا حقوقی.

  تبصره 1- داشتن کارگاه فعال تولیدی در رشته مورد تقاضا برای متقاضی دارای سابقه تولید کارگاهی الزامی است.
 5. داشتن اساسنامه، مدرک از اداره ثبت شرکتها و اسناد معتبر از جمله ارائه روزنامه رسمی برای متقاضی حقوقی الزامی است .
 6. داشتن طرح توجیهی برای متقاضی جواز تاسیس الزامی است.

ج- شرایط اختصاصی مدیرفنی ویا استادکار

 1. داشتن تمامی شرایط عمومی
 2. داشتن حداقل سن 22 سال
 3. داشتن توان جسمی و مهارت فنی در ساخت محصول در رشته مورد نظر
 4. داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با یکی از شرایط زیر:

4-1- کارشناسی به بالا

4-2- کاردانی با 2 سال سابقه تولید

4-3- دیپلم با 4 سال سابقه تولید

4-4- داشتن مدرک درجه هنری

 1. داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن با سابقه بالای 7 سال فعالیت مستمر در شغل مربوطه ( بنا به تائید دو نفر استادکارشناخته شده و یا تائید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان )
 2. داشتن سکونت دایم در شهر و استان محدوده فعالیت
 3. برخورداری از صحت سلامت جسم و روان و حسن سابقه.

  

- مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز

الف- جواز تاسیس

 1. تکمیل فرم تقاضا نامه
 2. اصل شناسنامه وکارت ملی
 3. اصل پایان خدمت یا معافیت دایم ( برای آقایان )
 4. تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری
 5. اصل سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر به نام متقاضی
 6. اصل اساسنامه شرکت (‌شخصیت حقوقی )
 7. تصویر روزنامه رسمی و آخرین تغییرات (شخصیت حقوقی)
 8. تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)

 

ب- پروانه تولید کارگاهی

 1. تکمیل فرم تقاضا نامه
 2. اصل شناسنامه وکارت ملی
 3. اصل پایان خدمت یا معافیت دایم ( برای آقایان )
 4. تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری
 5. ارائه مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا
 6. استرداد جواز تاسیس برای متقاضی پروانه تولیدکارگاهی بدون سابقه تولید قبلی الزامی است.
 7. اصل سند مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه معتبر به نام متقاضی
 8. تعهد نامه عدم اشتغال
 9. ارائه آخرین مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین درکارگاه برای متقاضی دارای سابقه تولید قبلی الزامی است
 10.  اصل اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)
 11. تصویر روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات (شخصیت حقوقی)
 12. تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)

 

 

ج- گواهی توانمندی مدیر فنی و یا استادکار:

 1. تکمیل فرم تقاضا نامه
 2. اصل شناسنامه وکارت ملی
 3. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( برای آقایان )
 4. تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری
 5. اصل آخرین مدرک تحصیلی ویا مدرک درجه هنری ویا گواهی اشتغال به کار در شغل استادکار از محل کار سابق با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است
 6. تعهد نامه عدم اشتغال
 7. ارائه مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد نظر

  

- مدارک مورد نیاز برای تمدید مجوز

الف- جواز تاسیس

 1. تکمیل فرم تقاضانامه
 2. تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری
 3. اصل جواز تاسیس قبلی
 4. گزارش پیشرفت فیزیکی کار

ب- پروانه تولید کارگاهی

 1. تکمیل فرم تقاضا نامه
 2. تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری
 3. اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی به نام متقاضی
 4. اصل پروانه تولید قبلی
 5. ارائه مدارک و مستندات مبنی بر تایید میزان ظرفیت تولید اعلام شده
 6. در صورتی که متقاضی در سازمان‌هاى دولتى و یا هر شغل دیگرى که مانع از فعالیت مورد نظر در کارگاه باشد فعالیت نماید ویا دارای مهارت فنی و توانایی لازم برای ساخت محصول در رشته مورد تقاضا نباشد ارائه گواهی توانمندی مدیر فنی ویا استادکار با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است .
 1.  ارائه آخرین مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین درکارگاه
 1.  اصل اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)
 1.  تصویر روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات (شخصیت حقوقی)
 1. تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)

 

– صدور مجوزها

الف- جواز تاسیس کارگاه

 1. جواز تاسیس برای احداث ، راه اندازی و ایجاد ظرفیت های جدید تولید و اشتغال، توسعه و تکمیل ظرفیت های موجود در یک رشته مصوب صنایع دستی صادر می شود.
 2. اعتبارجواز تاسیس صادرشده 6 ماه است و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی و تایید آن توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان برای یک دوره دیگر تمدید می شود. تمدیدهای بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت کار است. (حداکثر زمان تمدید جواز تاسیس، به مدت 2 سال از اولین جواز صادر شده خواهد بود)
 3. دارنده مجوز موظف است یک ماه و نیم قبل از انقضای مدت نسبت به تمدید آن اقدام نماید.
 4. بازدید از مراحل پیشرفت فیزیکی فعالیت دارنده جواز تاسیس توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان الزامی است.
 5. در صورتی که دارنده جواز تاسیس بعد از اتمام تاریخ اعتبار مجوز و با تاخیر مراجعه نماید تمدید مجوز برای نامبرده ممنوع است.
 6. صدور جواز تاسیس به نام چند شخصیت حقیقی ویا حقوقی ممنوع است.
 7. صدور بیش از یک مجوز برای شخصیت حقیقی و یا حقوقی ممنوع است.
 8. لزوم رعایت مقررات زیست محیطی، کاربری زمین و ضوابط ساختمان باید در جواز تاسیس درج گردد.
 9. بر اساس ماده 7 قانون مبنی بر رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری، چنانچه سازمان محیط زیست طی یک ماه به استعلام های صدور مجوزها پاسخ ندهد سازمان ها موظف هستند نسبت به صدور مجوز اقدام کنند.
 10. در صورتی که سرمایه گذار بعد از فراهم کردن امکانات طرح از قبیل زمین، ساختمان و ابزار آلات تولید، تقاضای صدور جواز تاسیس کند و اقدامات انجام شده مطابق ضوابط باشد جواز تاسیس صادر می شود.
 11. تغییر نام دارنده جواز تاسیس مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخصیت حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخصیت حقیقی می باشد.
 12. مجوزهای لازم مبنی بر عدم منع قانونی برای احداث و یا توسعه کارگاه تولیدی مورد نظر در مکان معرفی شده اخذ گردد.
 13. صدور جواز تاسیس در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عهده سازمان مسئول منطقه است.

تبصره- تاسیس کارگاه در مناطق آزاد منوط به اخذ استعلام و تاییدیه از معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ذیربط می باشد . (استانهای مربوطه باید به منظور اجرای تبصره مذکور هماهنگی لازم را بعمل آورند)


ب- پروانه تولید کارگاهی

 1. پس از ارائه گواهی های لازم و رعایت شرایط مندرج در جواز تاسیس، اعلام اتمام مراحل احداث و تولیدآزمایشی ، پس از بازدید و ظرفیت سنجی توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان، صدور پروانه تولید کارگاهی حسب مورد برای شخصیت حقیقی و یا حقوقی انجام می شود .
 2.  برای واحدهای فعال فاقد جواز تاسیس در صورت درخواست متقاضی پس از بازدید و ظرفیت سنجی توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با رعایت مقررات این دستورالعمل، پروانه تولید کارگاهی صادر می گردد.
  تبصره- احراز سابقه فعالیت واحدهای مزبور منوط به ارائه آخرین مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین در کارگاه از مراجع ذیربط است.
 3. بازدید از مکان معرفی شده و تکمیل فرم بازدید قبل از صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان الزامی است.

 اعتبار پروانه تولید کارگاهی صادرشده 3 سال است و صدور پروانه برای واحدهای تولیدی که در محل استیجاری با حداقل اجاره یکساله مستقر هستند با توجه به طول مدت اجاره بلامانع است

4.تبصره1- صدور مجوز برای مکان­های استیجاریی که کمتر از 6 ماه تا پایان اجاره آن ها باقی مانده ممنوع       می باشد. 

5.تبصره 2- دارنده مجوز موظف است یک ماه و نیم  قبل از انقضای مدت نسبت به تمدید آن اقدام نماید

6.تبصره 3 - تمدید پروانه های صادر شده منوط به بازدید مجددو استمرار فعالیت دررشته موردنظر می باشد.

7.صدور پروانه تولید کارگاهی به نام چند شخصیت حقیقی ویا حقوقی ممنوع است .

8.صدور بیش از یک مجوز برای شخصیت حقیقی و یا حقوقی ممنوع است .

تبصره –  صدور 2 مجوز ، تحت عنوان شخصیت حقیقی وحقوقی برای یک متقاضی ممنوع است .

9.تغییر نام دارنده پروانه تولید مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخصیت حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخصیت حقیقی می باشد .

10.در صورتی که دارنده پروانه تولید کارگاهی فوت نماید داشتن گواهی حصر وراثت و وکالتنامه قانونی از سوی وراث برای متقاضی الزامی است .

 

ج- گواهی توانمندی مدیر فنی و یا استادکار:

        پس از بررسی مدارک ارائه شده، بازدید از محل فعالیت و تأیید توان اجرایی متقاضی در تولید وساخت محصول در رشته مورد تقاضا توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان و رعایت شرایط مندرج در این دستورالعمل، صدور گواهی توانمندی مدیر فنی و یا استادکار حسب مورد برای شخصیت حقیقی انجام می شود .


- ضوابط و مقررات

 1. ابطال جواز تاسیس کارگاه بعد از پایان احداث کارگاه و یا عدم تحقق آن پس از یک دوره تمدید الزامی است.

  تبصره-از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تمامی جوازهای تاسیس فاقد گزارش پیشرفت فیزیکی باطل می شود.
 1. بازدید از مراحل پیشرفت فیزیکی دارندگان جواز تاسیس و کارگاه متقاضی پروانه تولید کارگاهی قبل از صدور و تمدید مجوز توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان الزامی است .
 1. هریک از کارگاه های دارنده پروانه تولید کارگاهی قبل از ابلاغ این دستورالعمل، که ضوابط تشکیل و مجوز آنها با شرایط مندرج در این دستورالعمل مطابقت ندارد موظفند ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ مراجعه به مرجع صدور مجوز نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد آن اقدام نمایند.
 1. درصورت عدم حضور و یا عدم توانایی دارنده مجوزپروانه تولید کارگاهی ، معرفی مدیر فنی برای کارگاه 10 نفر به بالا و یا استادکار برای کارگاه زیر 10 نفر الزامی است.

  تبصره-مدیر فنی و یا استادکار نمی تواند مدیر فنی ویا استادکار بیش از یک کارگاه باشد و موظف است تمام وقت در کارگاه حضور داشته باشد.
 2. توانمندی مدیر فنی و یا استادکار برای فعالیت در کارگاه مورد نظر باید موردتأئید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان باشد.
 3. نصب تابلو سر در کارگاه تولیدی با فرمت زیر الزامی است:

« کارگاه ....................

دارای مجوز رسمی ازمعاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ..............»

 1. کارگاه مجاز نیست به فعالیتی که مغایر با رشته مورد فعالیتش بوده یا سنخیتی با آن نداشته باشد بپردازد.
 2. صرفا محصولات ساخته شده در کارگاه، قابلیت عرضه در فضای کارگاهی را خواهد داشت و فروش سایر محصولات ممنوع می باشد.
 3. متقاضی باید آدرس دقیق کارگاه خود را به مرجع صدور مجوز اعلام نماید و هرگونه تغییر بدون اطلاع مرجع صدور مجوز ممنوع است  و تخلف از این بند موجب ابطال پروانه کارگاه خواهد شد.

  تبصره-شخصیت حقوقی دارنده مجوز مکلف است هرگونه تغییر در امور مربوط به مدیریت، شرکاء، سهامداران و ... را به اطلاع مرجع صدور مجوز برساند در غیر این صورت مجوز فعالیت او به تشخیص مرجع صادر کننده باطل می شود.
 4. مرجع صدور مجوز قبل از ابطال مجوزها موظف به ارسال یک بار اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب است.
 5. در مواردی که پروانه تولید باطل می شود دارنده پروانه موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، مجوز را به مرجع صدور آن مسترد نماید. درغیراین صورت بعد ازتاریخ اعلام شده مجوزفاقد ارزش خواهد بود.
 6. در صورتی که دارنده پروانه تولیدکارگاهی بعد از اتمام تاریخ اعتبار مجوز و با تاخیر مراجعه نماید تمدید مجوز مشمول شرایط صدور خواهد شد.
 7. صدور بیش از یک پروانه تولیدکارگاهی به یک آدرس ممنوع است .
 8.  صدور بیش از یک پروانه تولیدکارگاهی برای شخصیت حقیقی و حقوقی ممنوع است .
 9.  صدورمجوزپروانه تولیدکارگاهی برای واحدهای پشتیبانی مشاغل خانگی ممنوع است .
 10.   تمامی کارگاه ها موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل ها و خط مشی های ابلاغ شده توسط مراجع صدور مجوز هستند .
 11. صدور مجوزهای مطرح شده در این دستورالعمل صرفأ از طریق معاونت های صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ها و با تائیدیه مدیران کل مربوطه انجام می شود.
 12. هرگونه توضیح و تغییر به صورت دستی در مجوزهای صادره ممنوع است.
 13. صدور مجوزهای مندرج در این دستورالعمل برای کارگران شاغل در کارگاهها توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ممنوع است.
 14. در صورت تغییر مکان فعالیت یک کارگاه از یک استان به استان دیگر دارنده مجوز موظف است نسبت به ابطال آن در استان قبلی و درخواست مجدد آن در استان فعلی اقدام نماید.
 15. صدور پروانه تولید کارگاهی برای شرکت های تعاونی تولیدی بلامانع است.

  تبصره-در اساسنامه شرکت تعاونی صرفا باید عنوان « تولید  و ساخت صنایع دستی در رشته ....» (مورد تقاضا) درج شده باشد.
 16. دارنده مجوز موظف است به هنگام بازدید کارشناسان معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی (استان و ستاد) از محل فعالیت نامبرده بر اساس تعهد نامه صادره همکاری لازم را به عمل آورد.
 17. نصب اصل پروانه تولید کارگاهی و گواهی توانمندی در کارگاهها الزامی است.

 18.   با توجه به توسعه مناطق آزاد اقتصادی کشور ، کلیه فعالین ، صنعتگران و تولید کنندگان صنایع دستی و هنرهای سنتی مناطق مذکور تابع دستور العمل صدور و تمدید مجوز های صنایع دستی ابلاغی از سوی معاونت صنایع دستی کشور بوده و معاونت های صنایع دستی استانی مکلفند تا نسبت به شناسایی و تحت پوشش قرار دادن افراد مذکور اقدام نمایند. بدیهی است هر گونه صدور مجوز در این خصوص از سوی مدیریت مناطق آزاد فاقد ارزش قانونی خواهد بود.

 

- شرایط ایجاد شعبه

شرایط لازم برای ایجاد شعبه دوم کارگاهی توسط شخصیت حقوقی در مکان دیگر:

 1. معرفی مکان با شرایط مندرج در دستورالعمل الزامی است.
 2. داشتن 3 سال سابقه تولید در رشته مورد تقاضا الزامی است
 3. ارائه مدارک و مستندات لازم مبنی بر افزایش ظرفیت تولید در طول مدت فعالیت در شعبه اول الزامی است.
 4. معرفی یک نفر به عنوان مدیرفنی و یا استادکار با شرایط مندرج در دستورالعمل الزامی است.
 5. افزایش حداقل 50 درصدی تعداد کارگران بیمه شده الزامی است.
 6. رشته فعالیت درکارگاه اول و دوم باید دریک گروه رشته باشد.
 7. ارائه مدرک دال بر انتخاب به عنوان تولید کننده نمونه، کارآفرین و نظایر آن .
 8. داشتن گواهی کیفیت کارگاه از دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور.
 9. داشتن گواهی مهر اصالت از سازمان یونسکو و یا گواهی نشان ملی از سازمان برای محصولات تولید شده .