یک شنبه 29 فروردين 1400
صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی

شرایط و ضوابط صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی

 

 – شرایط عمومی و اختصاصی

الف- شرایط عمومی متقاضی 

 1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
 2. تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مطرح شده درقانون اساسی کشور
 3. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم (برای آقایان)

تبصره – داشتن گواهی اشتغال به تحصیل با شرایط مندرج در این دستورالعمل

 1. عدم فعالیت درسازمان های دولتی و یا درهرشغل دیگری که مانع از فعالیت مورد نظرباشد.
 2. داشتن توان جسمی لازم دررشته مورد تقاضا

ب-  شرایط اختصاصی متقاضی

 1. داشتن تمامی شرایط عمومی
 2. داشتن حداقل سن  برای خانم ها 18 سال و آقایان 20 سال الزامی است.  

تبصره – ارائه کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ، معافیت دائم و یا گواهی اشتغال به تحصیل ( معافیت موقت ) برای آقایان الزامی  است .

 1. داشتن شناخت و مهارت فنی لازم در رشته مورد تقاضا ازطریق یکی ازدو روش زیر:

الف – تائید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

ب – ارائه مدارک مرتبط با فعالیت

 1. داشتن سکونت دایم در شهر و استان محدوده فعالیت.
 2. معرفی مکان فعالیت با ارائه سند معتبر (مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه معتبر) به نام شخصیت حقیقی.

تبصره1- صدور مجوز در فضای خانگی برای متقاضی که مالکیت یا اجاره نامه معتبر بنام همسر یا ولی آنها صادر شده باشد با ارائه شناسنامه ، مستندات و رضایت نامه مکتوب ازشخص مزبور بلامانع است .

تبصره 2- صدور مجوز برای متقاضیانی که سرقفلی محل فعالیت به نام آنها صادر شده باشد با ارائه اصل و تصویر مدارک و مستندات قانونی بلامانع است

تبصره 3- صدور مجوز برای متقاضیانی که سرقفلی محل فعالیت به نام آنها صادر نشده باشد با ارائه اصل و تصویر مدارک و مستندات قانونی و موافقت نامه رسمی و محضری از مالک اصلی مکان فعالیت بلامانع است


- مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه تولید انفرادی

 1. تکمیل فرم تقاضا نامه
 2. اصل شناسنامه وکارت ملی
 3. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دایم
  تبصره – آقایان درصورت نداشتن مدارک وظیفه عمومی ملزم به ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاهی می باشند.
 4. تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری
 5. اصل و تصویرآخرین مدرک تحصیلی و یا مدرک درجه هنری و یا گواهی مهارت .
 6. تبصره: گواهی مهارت شامل گواهینامه های مهارتی رسمی  است که از مراجع ذیربط دولتی و بخش خصوصی صادر گردیده ویا تایید استادکار شناخته شده می باشد.
 7. ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا (درصورت داشتن سابقه فعالیت تولید)
 8. اصل سند مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه معتبر به نام شخصیت حقیقی ( ارائه اصل مستندات درزمان بازدید الزامی است )
 9. صدور مجوز در فضای خانگی برای متقاضی که مالکیت یا اجاره نامه معتبر بنام همسر یا ولی آنها صادر شده باشد با ارائه شناسنامه ، مستندات و رضایت نامه مکتوب ازشخص مزبور بلامانع است .
 10. تعهد نامه عدم اشتغال


- مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه تولید انفرادی

 1. تکمیل فرم تقاضا نامه
 2. تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری
 3. اصل سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شخصیت حقیقی
 4. صدور مجوز در فضای خانگی برای متقاضی که مالکیت یا اجاره نامه معتبر بنام همسر یا ولی آنها صادر شده باشد با ارائه شناسنامه ، مستندات و رضایت نامه مکتوب ازشخص مزبور بلامانع است .
 5. اصل پروانه تولید انفرادی  قبلی
 6. ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل
 7. ارائه مدارک و مستندات مبنی بر تایید میزان ظرفیت تولید اعلام شده

تبصره 1- با توجه به اینکه یکی ازمعیارهای تشخیص و تعیین درجه کارگاه ( سطح کارگاه ) جهت اجرای برنامه های حمایتی معاونت صنایع دستی ، ظرفیت تولید می باشد لذا درج میزان دقیق ظرفیت تولید توسط متقاضی الزامی است.

تبصره 2- معاونت صنایع دستی استان موظف است به منظوردستیابی به اطلاعات دقیق ظرفیت تولید نسبت به ارزیابی و تأیید نهایی میزان تولید ثبت شده توسط متقاضی اقدام نماید.


– صدور پروانه تولید انفرادی

پس از ارائه مدارک لازم، بازدید ازمحل فعالیت ، تایید توان اجرایی متقاضی در تولید و ساخت محصول در رشته مورد تقاضا و ظرفیت سنجی توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان، صدور پروانه تولید انفرادی حسب مورد برای شخصیت حقیقی انجام می شود

اعتبار وصدور این نوع مجوز برای واحدهای تولیدی که در محل استیجاری با حداقل اجاره یکساله مستقر هستند با توجه به طول مدت اجاره بلامانع است .

تبصره 1-  صدور مجوز برای مکان های استیجاریی که کمتر از 6 ماه تا پایان اجاره آن ها باقی مانده ممنوع است .

تبصره2- اجاره نامه معتبر باید به نام متقاضی یا همسر ویا ولی آن با توجه به شرایط مندرج دراین دستورالعمل باشد.

تبصره 3 - دارنده مجوز موظف است یک ماه و نیم قبل از انقضای مدت آن نسبت به تمدید اقدام نماید

تبصره 4 - تمدید پروانه های صادر شده منوط به بازدید مجدد و استمرار فعالیت متقاضی دررشته مورد نظر می باشد.

 1. بازدید از مکان معرفی شده و تکمیل فرم بازدید قبل از صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان الزامی است.
 2. صدور پروانه تولید انفرادی برای متقاضیان دارای گواهی اشتغال به تحصیل ، با در نظر گرفتن طول مدت تحصیل بلامانع است.


- ضوابط و مقررات

 1. تولید کننده مجاز نیست به فعالیتی که مغایر با رشته مورد فعالیتش بوده یا سنخیتی با آن نداشته باشد بپردازد.
 2. فعالیت تولید کننده به صورت مستمر، تمام وقت و به عنوان شغل اصلی الزامی است.

تبصره-صدور پروانه تولید انفرادی برای هنرمندان و افرادی که در یک رشته صنایع دستی به عنوان شغل اصلی فعالیت نمی نمایند ممنوع است.

 1. کلیه فرایند تولید رشته مورد تقاضا باید در محل اعلام شده توسط شخصیت متقاضی انجام شود.
 2. متقاضی باید آدرس دقیق محل فعالیت خود را به مرجع صدور مجوز اعلام نماید و هرگونه تغییر بدون اطلاع مرجع صدور مجوز ممنوع است و تخلف از این بند موجب ابطال پروانه تولید انفرادی خواهد شد.
 3. مرجع صدور مجوز قبل از ابطال مجوزها موظف به ارسال یک بار اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب است.
 4. در مواردی که پروانه تولید انفرادی باطل می شود دارنده پروانه موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، مجوز را به مرجع صدور آن مسترد نماید. در غیراین صورت بعد از تاریخ اعلام شده مجوز فاقد ارزش خواهد بود.
 5. تکمیل فرم بازدید قبل از صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان الزامی است.
 6. تمامی دارندگان پروانه تولید انفرادی موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل ها و خط مشی های ابلاغ شده توسط مراجع صدور مجوز هستند.
 7. صدور مجوز پروانه تولید انفرادی مندرج در این دستورالعمل برای استادکاران وکارگران شاغل در کارگاهها توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ممنوع است.
 8. صدور حداکثر 4 پروانه تولید انفرادی، در یک محل و به یک آدرس، به شرط دارا بودن فضای مناسب ، توان اجرایی متقاضیان در تولید و ساخت محصول باظرفیت و کیفیت مطلوب با تشخیص و تایید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ، بلامانع خواهد بود.

  تبصره: صدور پروانه تولید انفرادی برای مکان های فوق اشاره شده در بند 10 صرفا" منوط به موافقت کتبی مالک محل و همچنین ارزیابی و تایید کارشناس معاونت صنایع دستی استان می باشد.
 9. صدور بیش از یک پروانه تولید انفرادی برای متقاضی شخصیت حقیقی ممنوع است.
 10. دارنده مجوز موظف است به هنگام بازدید کارشناسان معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی (استان و ستاد) از محل فعالیت نامبرده بر اساس تعهد نامه صادره همکاری لازم را به عمل آورد
 11. در صورتی که دارنده پروانه تولید انفرادی بعد از اتمام تاریخ اعتبار مجوز و با تاخیر مراجعه نماید تمدید مجوز مشمول شرایط صدور خواهد شد .