شنبه 31 فروردين 1398
تعاریف، انواع، شرایط عمومی و سایر موارد...

بسمه تعالی

پیرو بخشنامه شماره 93280/861 مورخ 1393/03/13 صدور مجوزهای سه گانه از طریق این اداره کل امکان پذیر می باشد.

با دردست داشتن مدارک زیر از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 12 به واحد صدور مجوز های صنایع دستی مراجعه فرمائید.

(معاونت صنایع دستی واقع در مجموعه اداری 22 بهمن واقع در خیابان 22 بهمن)


مدارک مورد نیاز جهت کارت شناسائی

اصل و کپی شناسنامه

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی کارت پایان خدمت  - اشتغال به تحصیل

یک قطعه عکس 3*4


مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه تولید کارگاهی

اصل و کپی شناسنامه

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی کارت پایان خدمت

اصل و کپی اجاره نامه یا سند ملکی

2قطعه عکس 3*4

 تعاریف

صدورمجوزهای سه گانه :

مجوزهای سه گانه، شامل کارت شناسایی ، اعلامیه تاسیس و پروانه تولید کارگاهی می شود.

 

الف-   صنایع دستی :

به آن گروه از فرآورده هایی اطلاق می گردد که با استفاده ازمواداولیه طبیعی بومی و به کمک دست وابزار، ساخته شده و متأثراز سابقه تاریخی ، ویژگی های فرهنگی وجغرافیایی مکان تولید ، عادات اجتماعی ، باورهای سنتی و معیارهای زیباشناختی بومی و ملی بوده و ذوق ، هنرو خلاقیت فردی سازنده اثر در تک تک تولیدات مشهود باشد.

 

ب-   کارگاه صنایع دستی :

کارگاه صنایع دستی به محلی اطلاق می گردد که در آن یک فعالیت صنایع دستی انجام می شود ، دارنده مجوز صنایع دستی شخصیتی حقیقی یا حقوقی است .

 

ج-   انواع مجوزهای صادره :

مجوزهای لازم جهت ایجاد واحدهای صنعتی به اعلامیه تاسیس و پروانه تولید محدود شده است . لیکن در واحدهای صنایع دستی به علت خانگی بودن برخی از رشته ها وکارگاهها (کارگاههای خانگی) اجازه صدور کارت شناسایی به هنرمندان و صنعتگرانی که بصورت انفرادی به تولید مشغول هستند اعطاء میگردد .

 

"شرایط عمومی دریافت مجوزهای تولیدی صنایع دستی"

کلیه افراد( اشخاص حقیقی و حقوقی) متقاضی دریافت مجوزهای تولیدی صنایع دستی اعم از کارت شناسایی، اعلامیه تاسیس و پروانه تولید کارگاهی می بایست به هنگام ارائه تقاضای خود، دارای شرایط عمومی ذیل باشند :

 

شرایط عمومی برای افراد متقاضی دریافت مجوزهای تولیدی صنایع دستی :

1 -تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2 -حداقل سن 18 سال تمام .

3 -داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان زیر 35 سال .

4 -دارا بودن توان جسمی و مهارت فنی لازم در رشته مورد تقاضا .

5 -نداشتن ممنوعیت های قانونی برای فعالیت و اشتغال بکار در رشته مورد نظر .

6 -داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن .

 

مراحل کلی صدور مجوزهای تولید ی صنایع دستی :

کلیه مراحل ذیل توسط متقاضی پیگیری و توسط کارشناسان تخصصی معاونت صنایع دستی استان ، زیر نظر مستقیم مسئول واحد مربوطه به اجرا در می آید :

1 -درخواست و تحویل تقاضا ، به همراه کلیه مدارک ، حسب نوع مجوز درخواستی به دبیرخانه و واحد تخصصی معاونت استان توسط متقاضی .

2 -دریافت فرمهای مربوطه حسب نوع مجوز درخواستی ، تکمیل و ارائه آن به واحد تخصصی معاونت استان .

3 -تایید مدارک و برابری تصاویر آنها با اصل ، توسط واحد تخصصی معاونت استان .

4 -انجام بررسی ها ، رفع نقص مدارک و فرمها ، انجام بازدیدها و آزمون ها حسب نیاز .

5 -اظهار نظر واحد تخصصی درخصوص درخواست متقاضی .

6 -صدور مجوز در صورت تایید مسئول واحد تخصصی و فنی معاونت صنایع دستی استان .

 

مدارک کلی مورد نیاز جهت تمدید مجوزهای تولیدی صنایع دستی :

1 -اصل و تصویر آخرین مجوز .

2 -یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است)

 

مراحل کلی تمدید مجوزهای تولیدی صنایع دستی :

1 -درخواست و تحویل تقاضا به همراه کلیه مدارک حسب نوع مجوز درخواستی به دبیرخانه و مسئول واحدتخصصی و فنی معاونت استان توسط متقاضی .

2 - دریافت فرمهای مربوطه حسب نوع مجوز درخواستی ، تکمیل و ارائه آنها به واحد تخصصی معاونت استان .

3 -تایید مدارک و برابری تصاویر آنها با اصل ، توسط واحدتخصصی معاونت استان .

4 -انجام بررسیها ، رفع نقص مدارک و فرمها ، انجام بازدید بر حسب نیاز .

5 -اظهار نظر واحد فنی در خصوص درخواست متقاضی .

6 -تمدید مجوز در صورت تایید مسئول واحدتخصصی معاونت استان .