پنج شنبه 25 مهر 1398
تعاریف، انواع، شرایط عمومی و سایر موارد...

بسمه تعالی

صدور مجوزها

با دردست داشتن مدارک زیر از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 12 به واحد صدور مجوز های صنایع دستی مراجعه فرمائید.

(معاونت صنایع دستی واقع در مجموعه اداری 22 بهمن واقع در خیابان 22 بهمن)


مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی

اصل و کپی شناسنامه

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا اشتغال به تحصیل

اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه بنگاهی معتبر و تاریخ دار

اصل مجوز قبلی

در صورت بیمه بودن شماره بیمه و تاریخ بیمه شدن

یک قطعه عکس 4*3 جدید

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی

اصل و کپی شناسنامه

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه بنگاهی معتبر و تاریخ دار

در صورت بیمه بودن شماره بیمه و تاریخ بیمه شدن

اصل مجوز قبلی

یک قطعه عکس 4*3 جدید

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمدید کارت شناسائی

 اصل و کپی شناسنامه

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی کارت پایان خدمت یا اشتغال به تحصیل

اصل مجوزقبلی

درصورت داشتن کارفرما کپی مجوز کارفرما

در صورت بیمه بودن شماره بیمه و تاریخ بیمه شدن

یک قطعه عکس 4*3 جدید

 

مجوزهای سه گانه:

مجوزهای سه گانه شامل: پروانه تولید انفرادی، اعلامیه تاسیس و پروانه تولید کارگاهی  و کارت شناسائی میشود.

 

 انواع مجوزهای صادره :

مجوزهای لازم جهت ایجاد واحدهای صنعتی به اعلامیه تاسیس و پروانه تولید محدود شده است. لیکن در واحدهای صنایع دستی به علت خانگی بودن برخی از رشته ها و کارگاهها (کارگاههای خانگی) اجازه صدور پروانه تولید انفرادی هنرمندان و صنعتگرانی که به صورت انفرادی به تولید مشغول هستند اعطاء میگردد.

کارت شناسائی برای افرادی که در کارگاههای صنایع دستی مشغول به فعالیت می باشند و دارای کارفرما هستند و همچنین فعالان در این حوزه صادر می گردد.

شرایط عمومی برای افراد متقاضی دریافت مجوزهای تولیدی صنایع دستی:

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مطرح شده در قانون اساسی کشور

داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان و یا گواهی اشتغال به تحصیل

عدم فعالیت در سازمان های دولتی و یا هر شغل دیگری که مانع از فعالیت تمام وقت در کارگاه باشد.

مراحل کلی صدور مجوزهای تولیدی صنایع دستی:

کلیه مراحل ذیل توسط متقاضی پیگیری و توسط کارشناسان تخصصی معاونت صنایع دستی استان زیر نظر مستقیم مسئول واحد صدور مجوزها به اجرا در می آید:

درخواست و تحویل تقاضا به همراه کلیه مدارک ، حسب نوع مجوز درخواستی به واحد تخصصی معاونت استان توسط متقاضی.

دریافت فرمهای مربوطه حسب نوع مجوز درخواستی، و تکمیل نمودن آنها

تایید مدارک و برابری تصاویر آنها با اصل توسط واحد تخصصی معاونت استان.

انجام بررسی ها، رفع نقص مدارک و فرمها، انجام بازدید ها و آزمون ها حسب نیاز.

اظهار نظر واحد تخصصی در خصوص درخواست متقاضی.

صدور مجوز در صورت تایید مسئول واحد تخصصی و فنی معاونت صنایع دستی استان.

 

نحوه احراز صلاحیت فنی و مهارت متقاضی پروانه تولید انفرادی و کارگاهی

بازدید از کارگاه یا محل فعالیت متقاضی و اطمینان از مهارت و سابقه کار متقاضی

 

شرایط اختصاصی فعالین صنایع دستی

داشتن شرایط عمومی

داشتن حداقل سن 18 سال خانم ها و آقایان 20 سال

داشتن توان جسمی و مهارت فنی لازم در رشته مورد تقاضا

داشتن سکونت دایم در شهر و استان محدوده فعالیت

ارائه کارت پایان خدمت، معافیت دائم یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان

معرفی مکان فعالیت با ارائه سند معتبر به نام شخص حقیقی یا حقوقی