یک شنبه 29 فروردين 1400
-نشان کیفیت و برتری سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد UNESCO در صنایع دستی

نشان مرغوبیت صنایع دستی در سال 2000 بطور مشترک توسط سازمان یونسکو و انجمن توسعه و ترویج صنایع دستی ASEAN پایه گذاری شد. به دنبال موفقیت های کسب شده، این طرح در سراسر دنیا گسترش یافت.

در سال 2001، به صورت آزمایشی در منطقه جنوب شرقی آسیا  اجرا شد. جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 در این برنامه  بین المللی شرکت کرد.


مقررات برنامه و  واجدین شرایط

-         این نشان، هر دو سال یک بار اعطاء می شود.

-          شرکت در مراسم برای تولید کنندگان انفرادی صنایع دستی، گروههای اجتماعی، شرکت ها، طراحان و دیگر سازمانهای صنایع دستی آزاد است.

-         افراد متقاضی می بایست در یکی از کشورهای شرکت کننده اقامت دائم داشته و سازمان ها نیزمی بایست در یکی از این کشورها به ثبت رسیده باشند.

-         تنها " صنایع دستی " تکمیل شده قابل قبول هستند.

-         محصولاتی که ماهیت هنری محض دارند قابل قبول نخواهند بود.

-       گواهی این نشان تنها برای یک محصول یا یک خط تولید معتبر بوده و  نمی توان از اعتبار این نشان یا نام محصول در معرفی سایر محصولاتی استفاده کرد که دارای یک نشان نیستند و توسط همان سازنده تولید شده اند.

-          این گواهی نامه دارای اعتباری 4 ساله است.

-          تکثیر نامحدود این گواهی نامه در راستای اهداف تبلیغاتی امکان پذیر است.

-        محصولات دریافت کننده نشان (نمونه اولیه ارسالی) جهت اهداف آموزشی و تبلیغاتی توسط یونسکو و یا همکارانش نگهداری خواهند شد و قابل فروش نیستند.


اهداف نشان مرغوبیت

·         ترویج نوآوری

   علاوه بر تداوم مهارت های سنتی، این نشان به دنبال تشویق نوآوری در تولید کالایی مناسب، مفید و قابل عرضه در زندگی امروزی، می باشد.

·         ارائه خدمات  آموزشی و پشتیبانی

   این نشان در پی ظرفیت سازی و برگزاری کارگاههای آموزشی است تا به سازندگان صنایع دستی در بهبود طراحی و عرضه محصولات، توسعه بازارها و حفظ حقوق معنوی آثارشان یاری رساند.

·         ایجاد استانداردهای دقیق مرغویبت در صنایع دستی

   انگیزه " نشان مرغویبت  صنایع دستی یونسکو "  ترویج صنایع مطابق با برترین معیارهای مرغوبیت است. هدف این است که خریداران هنگام خرید محصول دارای نشان مرغویبت و اصالت کالا ، با احترام به محیط زیست ومسئولیت  اجتماعی در روند تولید، اطمینان داشته باشد.

·         ایجاد فرصت های جدید جهت تأمین پایداری صنایع دستی

بخش صنایع دستی نقش مهمی در توسعه اقتصاد محلی و فقرزدایی ایفا می کند. هدف این برنامه ایجاد معاشی پایدار برای سازندگان صنایع دستی، از طریق تأمین بازارهای جدید است. این امر با ایجاد شبکه توسعه یافته ای از سازندگان صنایع دستی و خریداران منجمله بخش اعظم بازار، با برگزاری نمایشگاههای و بازارهای تجاری امکان پذیر می سازد.


مزایا

·         گواهی مرغوبیت

   هر محصولی که بوسیله این نشان تصدیق شود، گواهی دریافت خواهد کرد، که از آن می توان به مثابه ابزاری تبلیغاتی (تنها برای این محصول خاص یا خط تولید آن) جهت تصدیق کیفیت و اعتبار محصول استفاده کرد.

·         آموزش و ظرفیت سازی

   یونسکو در برگزاری کارگاههایی درباره ارزیابی، طراحی و ترویج برای تولیدکنندگان محصولات دارای نشان و یا شرکت کنندگان در برنامه، به همکاران ملی و منطقه ای خود کمک می کند.

·         نمایشگاهها

   تولیدکنندگان این امکان را دارند که محصولات را دارای گواهی مرغوبیت خود را در نمایشگاههای سالانه به نمایش گذاشته و در مورد شرکت در نمایشگاههای تجاری بین المللی رهنمودهایی کسب کنند.

·         مالکیت معنوی و حق تألیف

   سازندگانی که محصولاتشان دارای این نشان باشند، از مزایای ثبت محصول خود در نظام مالکیت معنوی بهره مند خواهند شد.