یک شنبه 29 فروردين 1400
معیارهای ارزیابی نشان ملی و بین المللی مرغوبیت صنایع دستی

معیارهای ارزیابی نشان ها

به منظور ارزیابی دقیق آثار، حفظ جنبه های تخصصی و ارتقاء سطح اعتبار برنامه نشان، محصولات دریافتی را بر اساس 4 معیار مرغوبیت، اصالت، نوآوری، قابلیت بازاریابی، و دو پیش شرط احترام به ارزش های محیط زیست در بکارگیری مواد و تکنیک های تولید و مسئولیت اجتماعی بررسی می نمایند. محصولی موفق به دریافت نشان می شود که واجد معیارهای ذیل باشد:


1-   مرغوبیت: مرغوبیت یک محصول در صنایع دستی وابسته به عواملی چون استفاده از مواد اولیه طبیعی برگشت پذیر، کیفیت مطلوب در ساخت، اجرا و پرداخت نهایی محصول، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی محصول، تناسب مواد مصرفی در ساخت محصول با کاربرد مورد انتظار از محصول و توانایی محصول در تامین نیازهای مادی و معنوی مصرف کنندگان است.

2-   اصالت: اصالت طرح و عدم بکارگیری از طرح های غیر ایرانی مد نظر است. محصول باید نشانگر هویت فرهنگی و ارزش های زیبایی شناسی ایرانی باشد.

3-      نوآوری: نوآوری در فرآیند تولید، طراحی، عملکرد محصول و فرآوری مواد.

4-   قابلیت بازاریابی و عرضه در بازار:  قابل عرضه بودن محصولات در بازارهای داخلی و خارجی از حیث قیمت(تعادل بین قیمت و کیفیت)، بسته بندی و سفارش پذیری، کاربرد محصول، استفاده ایمن و مطمئن بوسیله خریداران بالقوه و ماندگاری محصول

 

· پیش شرط ها:

1-   احترام به ارزش های محیط در بکارگیری مواد و تکنیک های تولید : بکارگیری مواد و رنگهای خام، تامین پایدار مواد خام و استفاده از مواد قابل بازیافت

2-      مسئولیت اجتماعی تولید کننده: رعایت حقوق عوامل تولید، مصرف کنندگان واحترام به قوانین کار