سه شنبه 24 مهر 1397
درخواست انواع مجوزهای صنایع دستی

صنعتگر گرامی برای ارائه درخواست انواع مجوز  از لینک زیر استفاده نمایید:


صدور انواع مجوز
راهنمایی:

لطفا در بخش  "ثبت نام در سامانه صدور و تمدید مجوزها" اطلاعات خود را وارد و مراحل ثبت نام را ادامه دهید.


همچنین پیشنهاد می شود از مرورگر Mozilla Firefox(بجای Internet explorer) استفاده نمایید.